TØYEN (Nettavisen): Det har nå gått seks år siden Tøyen-avtalen ble skrevet under, som skulle gi den flerkulturelle bydelen et løft, som en erstatning for at Munch-museet blir flyttet fra Tøyen til Bjørvika.

Men flere av avtalepunktene er fortsatt ikke gjennomført, og Venstres bystyrepolitiker Hallstein Bjercke mener ordfører Marianne Borgen, som skrev under avtalen på vegne av SV, har sviktet Tøyen og må stilles til ansvar for avtalebruddene.

Selv reagerer hun sterkt på kritikken.

Se videointervju med Borgen øverst i saken.

- Både Hallstein Bjercke og jeg var med på å skrive under på den avtalen, og jeg lover deg, jeg kommer til å kjempe for Tøyen til jeg dør. Jeg er stolt av det løftet vi startet opp med, sier Borgen til Nettavisen, og påpeker:

- Tøyen-løftet var hele tiden ment å være starten på et nødvendig områdeløft og ikke hele svaret, men vi har kommet et godt stykke på vei. Det burde også Bjercke egentlig ha erkjent.

- Ikke så raskt som ønsket

Listen er imidlertid lang over større prosjekter i Tøyen-avtalen som ikke har blitt noe av. I avtalen står det blant annet at det skal bygges et nytt kommunalt badeland på Tøyen, som skal stå ferdig samtidig med åpningen av det nye Munch-museet.

Neste år åpner den nye museumsbygningen i Bjørvika, mens det gamle badet fra 1976 på Tøyen står der som før.

- Jeg er mye på Tøyen og snakker med folk som bor her, jeg snakker mye med barn og unge, og gjør det jeg kan for å styrke og fortsette områdeløftet, vektlegger Borgen.

Her kan du lese hele Tøyen-avtalen.

- Men flere av punktene i Tøyen-avtalen er ikke gjennomført. Det er jo fakta?

- Det er flere ting som ikke har kommet på plass så raskt som jeg også hadde ønsket meg. Jeg hadde også ønsket meg at det nye Tøyenbadet skulle stått ferdig når det nye Munch-museet står klart, men det har vi ikke klart å få til, sier hun, som møter Nettavisen på nettopp Tøyen til intervju.

Borgen viser til at det er flere grunner til forsinkelsen, og understreker at slike byggeprosesser tar tid. Hun er likevel glad for for at arbeidet starter neste år.

Nytt bad vil da først stå klart i 2023.

Se intervju med Marianne Borgen:


- Vi må jenke oss

I tillegg skulle det tas «umiddelbart initiativ til å etablere et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata», hovedgata som går gjennom Tøyen. Planen var å stenge gata for trafikk, eller å lage et grøntlokk over. Heller ikke det har blitt noe av.

- Hvordan vi skulle løse dette, har det vært flere diskusjoner på. Jeg ønsker fortsatt et sammenhengende grøntdrag fra Tøyenbadet og helt inn i Botanisk hage. Foreløpig så deles den fortsatt opp av Finnmarksgata, men det er stengt i gata når det er sommer og sommerferie, forteller SV-ordføreren.

Hun sier de nå vurderer om det i det hele tatt er behov for veien.

- Det står jo i avtalen at gata skal stenges for trafikk, eller at man legger et lokk over - og at arbeidet skal starte umiddelbart. Men det er seks år siden?

- Ja, i mellomtiden har det vært stengning av Finnmarksgata i lange perioder. Det var også en lang prøveperiode hvor det var totalt stengt, hvor vi fikk en del negative kommentarer på det, ikke minst fra beboerne rundt her, sier Borgen, og legger til:

- Så vi må jenke oss. Politikk må jenke seg i dialog med folk som bor i området.

- Folk var ikke så opptatt av det

Men ikke nok med det. Det står også i den mye omtalte avtalen at det skal bygges et vitensenter på Tøyen, samt en friluftsscene i Tøyenparken, som fortsatt ikke er å se.

- Der har det også kommet mange kloke innspill fra beboerne i området, men også fra andre som bruker disse parkområdene aktivt på festivaler, at de ikke egentlig ønsker seg en fast friluftsscene. De ønsker heller muligheten til å kunne flytte rundt, men å ha strøm og vann tilgjengelig - og det har man fått til, sier Borgen om det.

Når det gjelder vitensenteret, viser hun til et annet bygg som nå skal bygges, klimahuset, og skal driftes i samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Oslo kommune.

- Det blir på mange måter et slags nysgjerrig-per-senter, et slags vitensenter, knyttet til klima og miljø. Det er også et tett samarbeid mellom museene her og skolen for å styrke undervisningen knyttet til natur, klima og miljø, sier hun.

Et hovedproblem har vært at kommunen ikke har fått med seg Teknisk museum på å flytte fra Nydalen til Tøyen, for å samlokalisere seg med vitensenteret.

- Teknisk museum ønsket ikke å flytte hit, og beboerne her var ikke så opptatt av dette med et vitensenter. De var mer opptatt av å få seg en flerbrukshall og andre ting, og nå er det like før vi åpner en midlertidig flerbrukshall her, sier Borgen.

Ser ingen grunn til å beklage

I tillegg var planen å bygge et veksthus ved Botanisk hage, som heller ikke er bygget. Der viser Borgen til staten, som står ansvarlig for det.

- Jeg vet ikke hvorfor det er forsinket, men håper det kommer på plass, sier hun.

- Du sa jo til Aftenposten i 2013 at du føler et meget stort personlig ansvar for at punktene i avtalen faktisk blir noe av. Står du fortsatt ved det?

- Ja, jeg gjør jo det. Jeg gikk inn i en avtale som var politisk viktig den gangen, viktig for denne delen av byen og viktig for barn og unge som bor i området. Jeg føler et veldig sterkt personlig ansvar, og jeg har et politisk sterkt engasjement for barn og unges oppvekst. Derfor er jeg mye på Tøyen, og jeg er glad for at mange som bor her ser positive endringer, sier Borgen.

- Ser du noen grunn til å beklage løftebruddene i avtalen?

- Det gjør jeg ikke. Jeg er litt lei meg for at ting tar lenger tid enn man kunne ønske seg, men så lenge jeg vet at det er bevegelse i dette, og at vi holder trykket oppe, så tenker jeg at vi er på vei, sier hun.

- Jeg er uenig i det

- Men noen mener at det har skjedd lite på Tøyen?

- Jeg er uenig i det. Det er veldig mye som har skjedd. Jeg er veldig glad bystyret vedtok det som lå i Tøyen-avtalen. Jeg er fortsatt stolt og glad for det, fordi dette er en bydel som hadde vært forsømt i flere titalls år, med store utfordringer. Det var helt nødvendig å få til et løft, sier Borgen til Nettavisen.

Hun understreker at de som bor på Tøyen, er de fattigste barnefamiliene i landet.

- Det er begrenset hva et områdeløft kan gjøre for å endre slike fattigdomsstatistikker, for det handler om å få foreldre i jobb og økonomiske støtteordninger. Men levekår handler også om hva slags skole du har, om barn er inkludert i sosiale fellesskap, om å få møteplasser og å ha trygge nærområder der du bor. Og der mener jeg vi har oppnådd veldig mye, sier hun.

Borgen viser blant annet til at de har fått etablert et frivillighetshus i Kolstadgata 1 for barn, unge og voksne, som brukes mye.

- Jeg mener tryggheten og trivselen i dette området har økt betraktelig ved oppgradering av nærområdet, sier ordføreren, og ramser opp en flere tiltak som har blitt etablert, som gatelys, oppgradering av Tøyen torg, flere lekeplasser, ny idrettsklubb og styrking av Tøyen skole, med blant annet gratis aktivitetsskole.

- Men i et området med så store utfordringer, så er vi jo ikke i mål. Det er fortsatt mye som gjenstår, og man må være utålmodig, legger hun til.

- Burde heller snakke Tøyen opp

Tidligere denne uka kritiserte Bjercke byrådet i Oslo også for å legge ned planprogrammet for Tøyen, den overordnede planen for alle tiltakene i bydelen.

Det nærmest uten å informere bystyret om nedleggelsen.

- Vi skulle løfte Tøyen gjennom en samlet strategi som består av flere biter som står sammen, og gjennom dette gjør de det til tilfeldige tiltak som de gjør her og der. Det betyr at de følger opp det de har lyst til å følge opp, og så dropper de det de ikke har lyst til, sa Bjercke, som nå vil ta nedleggelsen opp i bystyret.

Selv mener Borgen at nedleggelsen av planprogrammet er riktig.

- Det handler om at vi har utvidet Tøyen-løftet til å bli et områdeløft for hele Gamle Oslo. Tøyen ligger i nærheten av andre områder, som Grønland, som også sliter med de samme utfordringene. Jeg kan forsikre Venstre om at vi holder trykket oppe, men jeg hadde håpet at de i stedet ville bidratt til å snakke opp Tøyen, sier hun.

Som Nettavisen har omtalt tidligere, har også en større boligblokk på Tøyen torg stått tom i fire år, som ifølge Tøyen-avtalen skulle bli studentboliger.