– Regjeringens forslag er en stor, risikabel og irreversibel reform, skriver ordførerne.

De forventer bedre analyser og risikovurderinger før det blir gjort endringer.

– Stopp statliggjøringen av skatteoppkrevingen, er det klare budskapet i oppropet.

Regjeringen går inn for å legge ned dagens 227 kommunale skatteoppkreverkontorer og overføre skatteoppkrevingen til 56 regionale skattekontorer.

Ordførerne frykter endringen vil føre til mindre kontroll med arbeidsgivere lokalt og risiko for mer arbeidslivskriminalitet. De frykter også dårligere rettssikkerhet for innbyggere over hele landet.

«Massiv sentralisering»

Ordførerne mener også reformen gir stor risiko for reduserte skatteinntekter.

– Statliggjøringen av skatteoppkrevingen vil føre til en massiv sentralisering med kutt i både årsverk og tilstedeværelse, skriver lokalpolitikerne.

– Dagens skatteinnkreving er i verdensklasse, og de kommunale skatteoppkreverne har best måloppnåelse av alle, heter det.

Ordførerne peker på at de kommunale skatteoppkreverkontorene oppnår bedre resultater enn de statlige, også når det gjelder tilgjengelighet, kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet.

– Dette må ikke ødelegges, skriver de.

Gruppen Lokalsamfunnsforeningen har organisert oppropet på vegne av ti ordførere.

«Klar forenkling»

Regjeringen mener derimot endringen er nødvendig for å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivs­kriminalitet og svart økonomi.

– Vi styrker rettssikkerheten for den enkelte og sikrer lik behandling av like saker, skrev finansminister Siv Jensen (Frp) nylig i et brev til Stortinget.

Hun fremholder at det ikke skal være slik at den enkelte skattyter behandles forskjellig avhengig av hvilken kommune han eller hun bor i.

– I tillegg vil overføringen innebære en klar forenkling for skattytere, ved at de kun vil få én etat å forholde seg til i skatte- og avgiftssaker, skriver Jensen.

Sparer 370 millioner

I dag bruker kommunene 1.279 årsverk på skatteoppkrevingen, mens Jensen ser for seg at reformen vil gi en effektivisering på 429 årsverk.

Samtidig sparer endringen statskassen for 370 millioner kroner årlig, ifølge Finansdepartementet.

De nye skatteoppkreveroppgavene vil bli lagt til 56 steder i hele landet der Skatteetaten allerede har kontorer. Regjeringen har pekt på at Oslo og Bærum får de største kuttene, mens steder som Tynset, Otta og Leira får mer aktivitet.

Både Venstre og KrF var imot reformen da den først ble lansert i 2014, og KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug beskrev saken som «et rent KrF-tap» da statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram i høst. (©NTB)