*Nettavisen* Nyheter.

Oslo Børs ser på likviditetsgarantister

Oslo Børs vurderer nå i samarbeid med Norges Fondsmeglerforbund en ordning med likviditetsgarantister i aksjer og grunnfondsbevis som sliter med svak likviditet

19.05.08 00:43

Børsen og Norges Fondsmeglerforbund har sammen utarbeidet et forslag til en ordning med likviditetsgarantister i det norske markedet.Hensikten med en likviditetsgarantiordning er å forbedre likviditeten i aksjer og grunnfondsbevis hvor interessen har vært begrenset, og dermed gjøre dem enklere å omsette. Ved at differansen mellom kjøper- og selgerkurs (spread) reduseres, blir papirene mer interessante for større grupper av investorer, noe som igjen vil stimulere til ytterligere likviditet.I korthet omfatter den foreslåtte ordningen at det skal finnes bindende kjøps- og salgsordrer til standard betingelser i handelssystemet, hvor avstand mellom kjøper- og selgerkurs skal være maksimum 4 prosent av selgerkursen, melder Oslo Børs.Videre skal volumet på både kjøper- og selgersiden være minimum fire børsposter og ordrene skal finnes i minst 85 prosent av tiden for kontinuerlig handel.En tilknytning av aksjer til en slik likviditetsgaranti vil i Oslo Børs' forslag gi rett til notering under OB-Match segmentet for aksjer som handles mer enn 10 ganger pr. dag.Forslaget som nå er til vurdering er ifølge Oslo Børs basert på en lignende ordning som har vært i funksjon på Stockholmsbørsen siden mai 2003.En studie av ordningen høsten 2003 viste blant annet at gjennomsnittlig spread ble redusert fra 7,0 prosent til 2,7 prosent og antall handler økte med 75 prosent for de verdipapirene som var omfattet av ordningen. I dag er det 12 medlemmer og 70 selskaper som benytter ordningen i Stockholm.Forslaget til ordning med likviditetsgarantist er nå sendt til høring hos markedsaktører, med frist for kommentarer og forslag til forandringer den 19. november 2004.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.