*Nettavisen* Nyheter.

Oslo Børs-tall steg på økt aktivitet

Resultatene til Oslo Børs Holding steg i tredje kvartal, etter at aktiviteten løftet seg i kvartalet

19.05.08 01:04

I tredje kvartal 2003 oppnådde Oslo Børs Holding et resultat etter skatt på 16,3 millioner kroner, mot 10 millioner kroner i fjor.Samlede inntekter i tredje kvartal var 58,1 millioner kroner, mot 51,1 millioner kroner.- Økningen fra samme kvartal i fjor skyldes i hovedsak økt handelsaktivitet. Økte inntekter fra handel oppveier lavere inntekter fra salg av markedsdata og reduserte kursnoteringsinntekter.De totale driftskostnadene i tredje kvartal ble 36,7 millioner kroner mot 39,6 millioner kroner i fjor.Oslo Børs opplyser videre at aktivitetsøkningen i verdipapirmarkedene som fant sted i andre kvartal kvartal fortsatte i tredje kvartal.Det ble omsatt aksjer og grunnfondsbevis for 156 milliarder kroner, mot 97 milliarder kroner i fjor. Antall transaksjoner viser samme utvikling med 660.000 transaksjoner i tredje


kvartal mot 454.000 transaksjoner i tredje kvartal i fjor.- Aktiviteten i førstehåndsmarkedet for aksjer er fortsatt lav. Verdien av aksjeemisjoner i tredje kvartal var 0,7 milliarder kroner(1,1). Ved utgangen av tredje kvartal er 182 selskaper notert på Oslo Børs. I løpet av kvartalet er 7 selskaper strøket fra notering. Det er hittil i år en netto nedgang i antall noterte selskaper på 21, heter det i meldingen fra Børsen.Antall terminaler med markedsdata fra Oslo Børs er redusert med 2,7 prosent i tredje kvartal og 9,2 prosent hittil i år.- Den økte markedsaktivitet forventes å gi noe høyere inntekter enn hva man antok ved utgangen av andre kvartal. Samlede driftskostnader for året som helhet forventes å bli på i underkant av 160 millioner kroner, heter det i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.