OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Støre-regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fikk sitt pass påskrevet da byrådet i Oslo torsdag presenterte forslag til revidert budsjett for 2022. Den store koronaregningen tynger budsjettet, og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sa det var et «oppsiktsvekkende løftebrudd» at regjeringen ikke har tatt mer av koronaregningen så langt.

- Dette er et spesielt budsjett med mye usikkerhet rundt om i verden, innledet finansbyråden.

Har 5,6 milliarder å rutte med

Samlet sett disponerer byrådet 5,6 milliarder kroner for 2022. Det er betydelig mer enn i fjorårets budsjett.

- Men selv om handlingsrommet kan framstå som stort, er det noen ekstraordinære utgifter det er nødvendig å ta, understreker Wilhelmsen.

Dette er forslagene byrådet selv trekker fram i revidert budsjett for 2022:

 • 60 millioner til styrking av frisklivssentralene i bydelene.
 • 75 millioner til gratis AKS for 3. trinn i hele Oslo.
 • 16 millioner til sommerskole, totalt 58 millioner til sommerskole i 2022.
 • 25 millioner til sommerjobber og aktiviteter for unge, totalt 58 millioner til dette i 2022.
 • 20 millioner til sommeraktiviteter til barn og ungdom, herunder midler til blant annet Oslo idrettskrets.
 • 487 millioner til mottak av flyktninger fra Ukraina.
 • 70 millioner til tiltak for å få folk tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien.
 • 23 millioner til styrking av sosialhjelpen til barnefamilier.
 • 250 millioner til økte strømutgifter i kommunen og 558 millioner til korrigering av lønns- og prisvekst.
 • 20 millioner til strømkompensasjon for Omsorgsbolig+ og Den Norske kirke, som ikke omfattes av nasjonale ordninger.
 • 1,6 milliarder kroner til koronahåndtering i 2022.
 • 26 millioner til energieffektiviseringstiltak i kommunale boliger.

– I år handler det reviderte budsjettet om sikkerhet i en usikker tid. Derfor prioriterer byrådet det aller viktigste. Vi sørger for trygg og ansvarlig økonomisk styring, reparasjon etter koronapandemien og bruker penger på å få ned forskjellene i Oslo. Vi prioriterer barn og unge som lever i familier med dårlig økonomi, uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han torsdag presenterte byrådets forslag til revidert budsjett for 2022.

- Dramatiske konsekvenser for kommunens utgifter

Samlet sett disponerer byrådet 5,6 milliarder kroner over driftsbudsjettet i det reviderte budsjettet. Over investeringsbudsjettet foreslås nye bevilgninger på til sammen 839 millioner kroner.

«De første ukene av 2022 herjet en ny, svært smittsom variant av koronaviruset, og Oslo var igjen nedstengt. Det hadde dramatiske konsekvenser, også for kommunens utgifter. I februar angrep Russland Ukraina, og millioner ble drevet på flukt i våre nærområder. Høyere råvarepriser, prisvekst både på strøm og materialer kombinert med høyere renter gjør at kostnadene øker både for innbyggere, næringslivet og kommunen», skriver byrådet videre.

De understreker at pandemien fortsatt ikke er over, og Oslo kommunes utgifter til koronahåndtering ligger i 2022 an til å havne på om lag 1,6 milliarder kroner. Staten har til nå bare kompensert Oslo med 123 millioner.

- Løftebrudd fra regjeringen

– Det manglende kompensasjonen er et klart løftebrudd fra regjeringen. Helt siden pandemien traff ble vi forsikra om at vi skulle kompenseres for alle kostnader, samtidig ser vi at vi var underkompensert med 850 millioner i fjor, og ligger an til å bli underfinansiert med om lag 1,5 milliarder i år om ikke regjeringen kommer med nye bevilgninger. Det er det Oslos innbyggere som må ta regninga for, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) og uttrykte sterk misnøye med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

- Hvis ikke det kommer mer penger, er det Oslo og andre kommuner som sitter igjen med koronaregningen, sa Wilhelmsen.

- Regjeringen har vært helt tydelig på kommunene skulle fått dekket sine ekstraordinære utgifter til koronahåndtering, sa han.

Byrådsleder Raymond Johansen, finansbyråd Einar Wilhelmsen og oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll deltar på pressekonferansen torsdag der de presenterer hovedtrekkene i budsjettforslaget.

Les også: MDG advarer byrådskolleger mot å droppe Fornebubanen