OSLO SENTRUM (Nettavisen): Du har kanskje sett dem allerede, el-varesyklene som nå ruller rundt i Oslo sentrum. Noen av dem med store varekasser på en henger, som et vogntog i miniatyr.

- I enkelte deler av Oslo så leverer vi faktisk mer produktivt med sykkel enn vi gjør med bil, og så er kostnadene naturlig nok også lavere. Det er mange fordeler, sier Lars Sveen, ansvarlig for innlandsvirksomheten til DB Schenker, til Nettavisen.

DB Schenker er et av firmaene som har startet med pakketransport med elsykler, og har nå tre pedaldrevne el-semitrailere rullende i Oslos sentrumsgater.

Se video av el-varesykkelen lenger ned.

- Overraskende lett

Varesykkelen, som kalles Armadillo, kan laste opp til 300 kilo gods.

- Det er et ledd i målsettingen om nullutslipp i Oslo. Vi skal ha nullutslipp i løpet av 2020, og det skal vi blant annet gjøre ved hjelp av fire elsykler og åtte elvarebiler som vi har i dag, sier Sveen.

- Er det å sykle en populær jobb å ha?

- Mitt inntrykk er at de som sykler liker det, men jeg er litt usikker på om man kunne flyttet en sjåfør til sykkel. Du må like å være ute, så det har vi vært veldig tydelige på i ansettelsesprosessen, sier han, og påpeker:

- Du får hjelp av batteriene, de fleste blir overrasket over hvor lett det er.

El-varesyklene sykler ut fra et terminalpunkt på Filipstad, der biogassbiler leverer pakkene fra Schenkers terminal på Alnabru.

- Det går den veien at man ønsker mindre biltrafikk inn til Oslo sentrum. Sånn sett er det viktig for oss å bruke disse syklene, og enkelte steder er det så vanskelig at vi nesten ikke kommer fram uten sykkel, sier Sveen.

I tillegg til i Oslo har Schenker el-varesykler i Bergen.

Her kan du se en av el-varesyklene, i en video laget av Oslo kommune i forbindelse med at byen er Europas miljøhovedstad i 2019:

Så mye har de utbetalt

Oslo-byrådet etablerte i fjor en egen støtteordning for kjøp av el-varesykler, via Oslo kommunes klima- og energifond. Målet er å få flere til å droppe bilen ved varelevering.

«Støttesatsen er 10.000 kroner pr. sykkel begrenset til maksimalt 30 % av kostnaden, og hver bedrift kan søke støtte til maksimalt 10 sykler. Det er et krav at søknaden må innvilges før bedriften kan kjøpe eller bestille lastesykkel», står det på Oslo kommunes nettsider.

Klimaetaten i Oslo kommune opplyser til Nettavisen at de hittil i år har utbetalt 654. 325 kroner, fordelt mellom 47 søkere. Siden ordningen startet er det utbetalt totalt 746.414 kroner til 55 søkere.

- Lastesykler er vinn-vinn. Sammenlignet med en varebil er de billigere, bedre for helsa og kjappere på korte strekninger. Samtidig lager de mindre kø og svevestøv, sier byrådssekretær for miljø- og samferdsel, Sindre Buchanen (MDG), til Nettavisen.

- Tror dere dette er framtida for Oslos varelevering?

- Ja, fordelene med å bruke elektriske varesykler veier tyngre enn ulempene. For eksempel krever lastesykler mindre lasterom på fortau enn en bil, de er lettere å manøvrere i mye trafikk, de er tryggere i områder med mange myke trafikanter og det er enklere lasting og lossing, som kan gjøres på fortau. I tillegg vil det fremdeles selvsagt være mulig å levere varer med utslippsfrie biler, sier Buchanen.

Ifølge Klimaetaten utgjør mindre leveranser rundt en fjerdedel av vareleveransene i Oslo, og bare i Oslo sentrum er det 50.000 vareleveranser hver dag.

- Har vært godt mottatt

Totalt har byrådet satt av tre millioner kroner til støtteordningen, og det er nå gitt tilsagn om utbetaling av 2,8 millioner kroner. Det vil si støtte til 280 sykler hvis alle har fått 10.000 kroner per sykkel.

Eneste kravet er at bedriften må holde til i Oslo og være registrert i enhetsregisteret. Privatpersoner, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke.

- Ordningen har vært godt mottatt, med søkere fra mange forskjellige typer bedrifter, forteller kommunikasjonsrådgiver Mari Fossheim i Klimaetaten.

Tiltaket gjelder kjøp av nye elektriske lastesykler ferdig monterte fra butikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.

«Søknadene vurderes individuelt, og da målet er å erstatte bilbruk vil dette tillegges vekt», står det om ordningen.

Buchanen opplyser at ordningen skal videreføres i 2020, som en del av de ordinære ordningene i klimafondet.

- Men det er vel en utfordring at syklene ikke får med seg så mye som en lastebil?

- Det er ulike størrelser på disse syklene, men de er jo selvfølgelig ikke like store som en lastebil eller varebil. Nå er det imidlertid private aktører som selv har kjøpt inn og bruker slike lastesykler i Oslo hver dag fordi de ser at dette gir fordeler, sier Buchanen.

Posten: - Veldig praktisk

Posten er også en av bedriftene som har kastet seg på elsykkel-bølgen. De har kjøpt inn flere el-varesykler som skal erstatte tradisjonelle varebiler.

To av syklene som nå er bestilt, lages av den engelske produsenten EAV, og Posten er det første selskapet som tar i bruk den største modellen med lastekapasitet på opp mot 2,5 kubikkmeter.

- Vi tror på en elektrisk framtid, og satser på elektriske kjøretøy i alle kategorier. Elsykler kommer i mange forskjellige former, og vi ser at de er veldig praktiske i bymiljøer, også med tanke på restriksjoner som vi kan vente i flere byer på bilkjøring i bysentrum, sier pressesjef John Eckhoff i Posten til Nettavisen.

Leverandøren av syklene holder til i Oxford i England. Syklene blir etter planen å se i bygatene blant annet i Oslo og Stockholm om kort tid.

- Men de må jo testes, det må også være økonomi i det. Overgangen til utslippsfrie løsninger må også ha en bærekraftig økonomi. Derfor tester vi ut forskjellige typer, og vi har ikke låst oss til en leverandør. Det er ikke nødvendigvis en sykkel som passer til alt, sier Eckhoff.

- Tilpasset alle årstider

Han viser til at lastekapasiteten i flere av modellene også er ganske bra.

- I enkelte tilfeller kan de erstatte en mindre bil, sier han.

- Men hva gjør dere når det er snø og is?

- Syklene er utstyrt med vinterdekk og tøffe medarbeidere med klær tilpasset alle årstider. På de aller mest snørike dagene kan det hende at vi setter inn biler for å hjelpe til, men det er unntaksvis.

- Så dette er framtida?

- I bysentrum er det helt klart en stor fordel med sykkel, og slik det ser ut nå kommer det til å fortsette. Men det skal være lønnsomt og effektivt, sier Eckhoff.

Fem mill. til private

I 2016 hadde Oslo en lignende støtteordning, da for privatpersoner som kunne søke om støtte til kjøp av elsykler. Ordningen var så populær at de fem millionene som ble satt av, var borte i løpet av bare noen få dager.

I Oslo-byrådets byrådserklæring for 2019-2023, kommer det også fram at byrådet vil prøve ut en ordning der folk kan bytte inn bilen sin med en el-varesykkel.

«Prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel», står det i byrådserklæringen.

Byrådets mål er å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel innen 2030.