*Nettavisen* Nyheter.

Oslo-byrådet med støtte fra Rødt snur naboene ryggen i drikkevannstriden

Trues av millionbøter:

- En hel generasjon av barn må leve med støy og støv i sju til ti år.

13.11.19 08:01

Mens naboer og flere partier krever endringer i planene for Oslos reservevannløsning, nekter byrådspartiene å snu. Nå får de også støtte fra Rødt, og sikrer flertall for sin plan.

Dermed vil den omstridte saken bli vedtatt av Oslo bystyre onsdag, og de mange naboklagene vil ikke bli hørt.

- Det er fryktelig trist at byrådet ikke bryr seg, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til Nettavisen.

Som Nettavisen har omtalt tidligere, truer Mattilsynet Oslo kommune med daglige millionbøter dersom bystyret ikke vedtar en reservevannløsning innen 20. november.

Se videointervju med naboene øverst i saken.

Klikk på bildet for å forstørre. Hallstein Bjercke, Oslo Venstres gruppeleder.

TRIST: Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, er skuffet over at byrådet ikke vil se på alternativer for byggingen av kommunens reservevannløsning. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Det blir en rasering

Venstre mener planene er for dårlig utredet, og at alternativene som er valgt av byrådet unødvendig vil ramme lokalbefolkningen på Huseby på Oslos vestkant.

Da saken ble behandlet i byutviklingsutvalget mandag, la partiet fram tre forslag til endringer av planene, som samtidig ville sikret at kommunen unngår millionbøter.

- Byrådspartiene og Rødt gikk for byrådets løsning, som da betyr at vi ødelegger mer av Husebyskogen, Hundejordet og naturområdene i bydel Vestre Aker. Det blir en rasering av Makrellbekkdalen og Sollerudstranda, og en voldsom belastning for nærmiljøet der i sju til ti år, sier Bjercke.

Klikk på bildet for å forstørre. TUNNEL: Her omtrent midt i bildet skal åpningen til tunnelen for masseuttak ligger, midt i et grøntområde med en rekke hus liggende rundt. Husene på bildet er de eneste som er innløst av kommunen.

TUNNEL: Her omtrent midt i bildet skal åpningen til tunnelen for masseuttak ligger, midt i et grøntområde med en rekke hus liggende rundt. Husene på bildet er de eneste som er innløst av kommunen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han viser blant annet til de sterke reaksjonene hos naboene i Makrellbekken, som mener boligene deres vil bli ubeboelige når de nå vil få et masseuttak fra byggingen av en tunnel til reservevannanlegget midt i nabolaget.

- En generasjon av barn der oppe vil leve med støy, støv og bråk fra anleggsvirksomhet i hele oppveksten, sier Venstre-politikeren.

Venstre foreslo å starte en parallell prosjektering av andre steder for masseuttak i forbindelse med byggingen, blant annet å flytte tunnelåpningen og all lastebilkjøringen med steinmasser fra Makrellbekken og ned til Ring 3.

Klikk på bildet for å forstørre. NYTT BYRÅD: Det nye byrådet ble presentert i Oslo 23. oktober. Fra venstre Einar Wilhelmsen og Inga Marte Thorkildsen (SV).

ENDRER IKKE: Oslo-byrådet vil ikke endre planene for reservevannløsningen, til tross for store protester fra naboene.  Foto: Heidi Schei Lilleås- Byrådet kaller seg grønt

I tillegg ønsket partiet å utrede en annen plassering av driftsbygningen til reservevannløsningen, som byrådet ønsker på Husebyjordet.

- Forslaget vårt var et kompromissforslag som var ment å sørge for både å kunne sette igang nå og unngå dagbøter, men også ta oss bedre tid til å utrede tre problemområder, for å finne en løsning for de områdene, sier Bjercke.

Fakta

Ferdig i 2028

- Så nå er slaget tapt for dere og naboene?

- Det er jo et håp om at noen kan snu fram mot bystyret onsdag, men jeg har ikke veldig tro på det. Da må Rødt eller byrådspartiene vurdere vårt forslag på nytt, sier han, og påpeker:

- Det er dessverre nok et eksempel på at byrådet som kaller seg grønt ikke prioriterer natur og nærmiljøet når det settes på spissen. Det har vi sett mange eksempler på den siste tiden, ved felling av trær og fjerning av grøntområder, sier Bjercke.

Planene er utarbeidet av vann- og avløpsetaten, og innebærer at reservevannet skal hentes fra Holsfjorden i Buskerud, via en 19 kilometer lang råvannstunnel til Huseby.

Rødt: - Er allerede undersøkt

Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, sier de vil sikre byrådets forslag flertall fordi det er viktig å komme igang med prosjektet.

Hun mener forslagene fra Venstre, og Høyre som har foreslått det samme, er utredet.

- Det som nå behandles har vært grundig utredet i mange omganger. Forslagene som de borgerlige vil ha utredet har allerede blitt undersøkt. Vi tror ikke ytterligere utredninger vil endre prosjektet. Antagelig ender man opp med de samme løsningene, men må betale ut flere hundre millioner i dagbøter, sier Evenrud til Nettavisen.

Evenrud viser samtidig til at det nå er 52 år siden Holsfjorden første gang ble anbefalt som ny drikkevannskilde, samt at utredningene til dagens planer startet allerede i 2010.

Klikk på bildet for å forstørre. Eivor Evenrud, Rødts gruppeleder i Oslo bystyre.

FORSTÅR: Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, sier hun forstår frustrasjonen til naboene på Makrellbekken, men vil ikke utrede flere alternativer til planene som vedtas i bystyret onsdag. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

- Hva tenker dere om bekymringen fra naboene på Makrellbekken som får et masseuttak midt i nabolaget?

- Vi forstår veldig godt at de er bekymret. Nettopp derfor har vi vært opptatt av å få på plass flere kompenserende tiltak og sikre at avbøtende tiltak er på plass før arbeidet starter, sier Evenrud.

- En livsnødvendighet

- Er dere uenige med naboene som mener boligene deres vil bli ubeboelige i anleggsperioden?

- I første rekke stoler vi på vann- og avløpsetatens undersøkelser som viser at tre boliger vil bli så plaget av vibrasjoner at de kan innløses. Vi er veldig opptatt av at medvirkningsprosessene underveis må bli bedre enn det som har vært i forkant, og forventer at flere tiltak settes inn hvis konsekvensene blir verre enn det som er beregnet i forkant, sier hun.

Klikk på bildet for å forstørre. Driftsbygningen til Oslos nye reservevannløsning. Skog rundt.

FRIOMRÅDE: Driftsbygningen til det nye vannrenseanlegget skal ligge her på Husebyjordet, og beslaglegger dermed en del av et friområde.  Foto: cowi.no/multiconsult.no

Rødt-politikeren understreker viktigheten av å få på plass reservevannløsningen.

- Tilgang på rent vann er en livsnødvendighet. I dag er Oslo i en svært sårbar situasjon der 9 av 10 innbyggere får vannet sitt fra Maridalsvannet. Det er svært sårbart å kun ha en drikkevannskilde, sier Evenrud, og legger til:

- Ved akutt forurensing av Maridalsvannet eller svikt i renseanlegget, vil det bety at alle som bor innenfor Ring 3 vil miste vannet i løpet av 3-4 timer, og at de fleste utenfor Ring 3 må koke vannet sitt.

- Får dere noe igjen for å støtte byrådet i denne saken?

- Nei, dette er ikke en forhandlingssak. Vi er opptatt av å sikre byens innbyggere trygt drikkevann, og det får vi nå. Vi har foreslått en rekke avbøtende og kompenserende tiltak som byrådspartiene støtter. For eksempel bør det opparbeides flere leke- og friområder i nærhet til Makrellbekkdalen, Husebyjordet og Sollerudstranda i anleggsfasen. Det er viktig for oss at vi tar lærdom av dette slik at man i fremtiden kan unngå at friområder beslaglegges i anleggsfasen, sier Evenrud.

Berg: - Ingen «smertefrie» alternativer

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) står også fast ved byrådets avgjørelse.

- Dette forslaget er resultatet av mange års grundige utredninger der en lang rekke alternative løsninger allerede er vurdert og skrinnlagt. Det gjelder også de fleste av forslagene som Høyre og Venstre nå fremmer. Oslo må ha rent vann, og etter mer enn 50 år med vurderinger og ingen beslutninger, er det på tide at noen tar ansvar for å sikre Oslos befolkning en tryggere vannforsyning. Det ansvaret tar vi nå, sier Berg til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg lovde kutt i kollektivprisene, men kutter bare for enkeltbillettene. Hun vil også strupe biltrafikken ytterligere i hovedstaden de neste årene.

IKKE SMERTEFRITT: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg lover avbøtende tiltak for de berørte naboene når Oslos reservevannløsning skal bygges. - Det finnes dessverre ingen «smertefrie» alternativer når vi skal bygge et nytt, gigantisk vannrenseanlegg i Oslo, sier hun. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Berg viser til at nesten alle som bor i Oslo nå får vann fra Maridalsvannet.

- Skulle noe skje med forsyningen derfra, vil hele Oslo innenfor Ring 3 bli uten vann i løpet av kort tid. Hvis problemet ikke lar seg fikse raskt, vil vi miste vann til drikke, rengjøring, toalettbesøk, brannslokking og alt annet vi er avhengige av vann til i en storby. Jeg skjønner at folk spør om vi virkelig trenger en ny vannforsyning nå. Det er svaret klart og tydelig ja, sier hun.

- Hvorfor er dere ikke villige til å utrede flere alternativer som vil skåne naboene?

- Det finnes dessverre ingen «smertefrie» alternativer når vi skal bygge et nytt, gigantisk vannrenseanlegg i Oslo. Det forslaget vi nå har lagt frem er det som samlet sett best ivaretar naboer, miljø og behovet for å få en ny reservevannforsyning på plass, sier byråden.

- Enkelte hus bli innløst

- Forstår dere naboenes frustrasjon?

- Ja, det er selvsagt forståelig at folk blir frustrerte når de får et stort og mangeårig byggeprosjekt i sitt nabolag. Men vann- og avløpsetaten jobber allerede med en rekke avbøtende tiltak for å skåne naboer og andre berørte fra støy, støv og annen sjenanse fra arbeidet, sier Berg.

- Er dere uenige i at boligene blir ubeboelige i anleggsfasen?​

- Vann- og avløpsetaten skal følge alle normale krav til blant annet støy og vibrasjoner i anleggsfasen. I tillegg vil beboere få tilbud om å dekke annen overnatting i forbindelse med spesielt støyende arbeider. Enkelte hus vil også bli innløst. Oslo må ha rent og trygt vann, men det er selvsagt vår jobb som kommune er å totalt sett begrense ulempene i byggefasen så mye som mulig, sier hun.

Annonsebilag