Som Nettavisen skrev i juni, truer Mattilsynet med dagsbøter på en million kroner dersom Oslo kommune ikke vedtar en alternativ drikkevannskilde innen 20. november.

Millionboten vil bli krevd inn daglig fra 21. november dersom kommunen ikke etterkommer pålegget. En frist som Oslo-byrådet mener er alt for kort i en så kompleks sak, og fredag møter de folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) om saken.

- Jeg er kritisk til at Mattilsynet setter så stramme frister som gjør det vanskelig for Oslos bystyre å ha en normal politisk prosess for å fatte denne store, kostbare og krevende beslutningen. Det er ekstra uheldig at dette skjer samtidig som vi får et helt nytt bystyre, som får veldig kort tid til å sette seg inn i saken, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Nettavisen.

Nå frir hun til Listhaug, som er ansvarlig statsråd på området.

- Derfor har byrådsleder og jeg, sammen med alle partiene i bystyret, bedt om et møte med folkehelseministeren fredag for å forklare hvor utfordrende fristen 20. november er for kommunen, sier Berg.

Listhaug ønsker ikke å kommentere saken før møtet den 18. oktober.

- Vi jobber på spreng

- Hva gjør byrådet for å unngå disse bøtene?

- Vi jobber på spreng for å få på plass en god løsning som sikrer Oslo tilgang til en ekstra vannkilde. Dette er en viktig sak for byen å få på plass, og uavhengig av fristen fra Mattilsynet har vi dårlig tid. Vi gir arbeidet for å få besluttet å bygge en ny vannforsyning til Oslo høyeste prioritet, sier miljøbyråden.

I forrige uke behandlet byrådet den kritiske saken, og har nå oversendt sin anbefaling til bystyret, der de ber om støtte til planene som totalt koster 12,5 milliarder kroner.

- Slik gir vi bystyret mulighet til å fatte beslutning i tide til å unngå Mattilsynets bøter. Samtidig mener vi at bystyret burde hatt mer tid til å behandle denne saken. Dette vil vi ta opp med statsråd Listhaug på fredag. Vi har også sendt en klage på Mattilsynets vedtak, sier Berg.

- Hva er målet med møtet med Listhaug?

- Målet er at Listhaug gir bystyret bedre tid til å behandle en så omfattende, omdiskutert og kostnadskrevende sak som dette. Listhaug er Mattilsynets overordnede i denne saken, og kan derfor instruere tilsynet til å gi Oslo noe mer tid, sier hun.

Vil ofre badestrand

Ifølge innstillingen fra byrådet, som bygger på råd fra fagetatene, skal reservevannet hentes fra Holsfjorden i Buskerud, og råvannet skal føres i en tunnel til Huseby i Oslo. På Husebyjordet skal det bygges et vannrenseanlegg, mesteparten under bakken.

For å frakte steinmassene fra tunnelarbeidet, er planen å bygge en betongmolo på den populære badestranda Sollerudstranda. Det for å kunne laste massene over på lektere som skal frakte steinen vekk. Deler av stranda må derfor stenges mens arbeidet pågå i flere år.

Løsningen betyr også at et friområde beslaglegges, en barnehage må flyttes, en turvei må legges om og nærmiljøet må regne med støy- og støvforurensning. Plan- og bygningsetaten mener disse konsekvensene vil være sterkt belastende for nabolaget og områdets brukere.

- Jeg har stor sympati med dem som blir berørt i forbindelse med byggingen av dette anlegget. Det er dessverre ikke mulig å unngå at noen påvirkes uheldig når et så stort og viktig anlegg, som skal sikre trygt drikkevann for hele Oslos befolkning, skal på plass, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), om belastningen for folk.

Byggearbeidet er beregnet å ta sju år.

- Risikerer evakuering

I dag får Oslos innbyggere drikkevann fra Oset- og Skullerud vannrenseanlegg. Oset utgjør cirka 90 prosent av den totale vannleveransen, der råvannet hentes fra Maridalsvannet. Skullerud utgjør de resterende ti prosentene av vannleveransen, med råvann fra Elvåg. Men dette er alt for sårbart, påpeker Mattilsynet.

Oslo kommune har vært tydelig på at det er kommunens mål å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028, men har klaget på den absolutte fristen fra etter at bystyret ikke klarte å fatte en investeringsbeslutning som planlagt i juni.

Tilsynet frykter at en ferdigstillelse i 2028 kan ryke, om et vedtak ikke fattes snarest.

- Hvor viktig er det for Oslo å få på plass en reservevannløsning?

- I dag kommer nesten alt vannet vi bruker i Oslo fra en kilde. Det gjør oss altfor sårbare. Dersom vi får problemer med denne vannforsyningen, risikerer vi å måtte evakuere store deler av befolkningen på kort tid, sier byråd Berg, og legger til:

- Det er betydelige risikoer for liv og helse, i tillegg til store økonomiske konsekvenser. I Oslo bor det nærmere 700.000 mennesker. Vi kan ikke risikere at byen plutselig står uten vann. Vannforsyning er kritisk infrastruktur. Vi vil ikke utsette Oslos befolkning for risikoen for bortfall av drikkevann og vann til avløp lenger enn absolutt nødvendig, sier hun til Nettavisen.

Dersom det blir fattet en investeringsbeslutning i november, kan fristen for ny vannforsyning i Oslo innen 2028 fortsatt overholdes, ifølge Vann- og avløpsetaten.

- Vann bare til timer

Allerede for to år siden påla Mattilsynet Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning, slik at de kan levere nok drikkevann både under normale forhold, «under kriser og katastrofer i fredstid og ved krig», som de skrev den gang.

- Det som er alvorlig er at dersom det skulle skje noe med Maridalsvannet eller Oset vannrenseanlegg, slik at man ikke får levert vann til Oslos innbyggere, så vil reserveløsningen nå bare kunne levere vann til deler av Oslo sentrum i noen timer, sa regiondirektør Marit Kolle i Mattilsynet Region Stor-Oslo til Nettavisen i juni.

- Det handler om at innbyggere får rent vann, og at de i det hele tatt får vann. En ting er drikkevann, men man trenger også brannvann og vann til annen infrastruktur, påpekte hun.

Mattilsynet understreker at Oslos vannforsyning har svært mange abonnenter, og at det leveres vann til mange sårbare abonnenter, som sykehus, skoler og sykehjem.

- Størrelsen på tvangsmulkten er jo veldig høy, men det er fordi vi vurderer det som så svært viktig at dette tiltaket blir gjennomført. Størrelsen på tvangsmulkten er også satt ut fra kostnaden på å gjennomføre tiltaket, sa Kolle.

- Sterkt kritikkverdig

Dersom det skulle skje en uønsket hendelse med dagens vannforsyning, vil store deler av Oslos innbyggere være uten vann etter kort tid.

- Vannforsyning er kritisk infrastruktur, og det er sterkt kritikkverdig at det politiske miljøet i Oslo ikke har klart å få gjort noe med situasjonen gjennom de mange tiårene hvor behovet for tiltak har vært påpekt, sier Marcussen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var også bekymret da han kommenterte saken i sommer:

- Dette er en alvorlig sak. Hvis ikke kommunen sikrer framdrift i regulering av vannforsyning, kan kommunen bli ilagt dagbøter på en million kroner. Det er nødvendig nå at alle alternativer blir forsvarlig vurdert og at vi sikrer framdrift. Vi kan ikke begynne på null igjen, sa Johansen til Nettavisen.