Byrådet i Oslo la onsdag fram sitt forslag til budsjett for 2021, og der fortsetter de rødgrønne partiene, Miljøpartiet de Grønne (MDG), Arbeiderpartiet og SV, sin storstilte sykkelsatsing.

Totalt har de satt av 361 millioner kroner til å bygge 25 kilometer med ny og oppgradert sykkelinfrastruktur i 2021.

Summen er omtrent like stor som det byrådet har brukt på sykkelprosjekter de siste tre årene. I 2019 ble det budsjettert med 343 millioner kroner til sykkelinvesteringer, mens i 2020 var summen 373 millioner kroner. Samlet sett over 1 milliard kroner.

Se hvor det skal bygges nye sykkelveier lenger ned.

Les også: Freser mot økte parkeringsavgifter: - Veldig usosialt

Frp: - Byrådet er helt blindet

Fremskrittspartiet reagerer imidlertid sterkt på at byrådet tar seg råd til å bruke så mye penger på sykkelveier, når vi er midt i koronakrisen.

- Vi ser med oppgitthet på at byrådet skal bruke hele 361 millioner kroner i 2021 på sykkelveier. Vi er midt i en alvorlig pandemi, i en tid preget av uro og usikkerhet, med en økning i arbeidsledigheten og lave kommunale inntekter. Da er det nesten så en ikke tror det at 361 millioner kroner brukes til sykkelveier, sier bystyrepolitiker og leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp), til Nettavisen.

Stenersen tror heller ikke at byrådet har flertallet med seg på denne satsingen nå.

- Byrådet er helt blindet av sin egen røde ideologi, og vi mener at dette på sikt skader miljøengasjementet, fordi i en krisetid skal kommunens primære oppgaver som skoler, barnehager, helse- og omsorg prioriteres - dette er et stort flertall av innbyggerne enige i, sier hun.

Les også: Her er kuttene i Oslo-budsjettet: – Dette kommer til å svi

- Hva tenker du om at det i løpet av tre år nå blir brukt over én milliard kroner på ulike sykkelprosjekter?

- Vi stemte i mot sykkelsatsingen, og synes ikke noe om at i løpet av tre år blir det brukt én milliard på sykkelprosjekter. Det er enorme summer som brukes på en liten del syklister, som ofte bruker bil tillegg. Dette er et ideologisk korstog, som koster kommunen store summer, som ikke er kostnadseffektivt, mener Stenersen.

Les også: Sykkelfeltene var ferdige i fjor - nå graves veien opp igjen

- Svært dårlig lederskap

I byrådets budsjett står det at kommunens sykkelstrategi for 2015-2025 skal følges opp, for å nå målet om 16 prosent sykkelandel i Oslo innen 2025.

Stenersen mener byrådslederen «blir overkjørt» når det gjelder sykkelsatsingen, som særlig blir frontet av Miljøpartiet de Grønne (MDG).

- Det er en svært dårlig lederskap av byrådsleder Raymond Johansen, at han nok en gang seg overkjøre i oppgaven om å ta byen trygt gjennom pandemien. Mens aktivitetsnivået begrenses i store deler av kommunen, kan ikke byrådet prioritere sykler før arbeidsplasser, næringslivet og helse- og omsorg, sier Stenersen.

Det står også i budsjettet at det skal brukes tilsvarende summer årlig de neste årene for å utvides sykkelveinettet i hovedstaden. I 2022 skal det brukes 419 millioner kroner, og i 2023 og 2024 368 millioner.

Les også: Byrådet i Oslo vil ha forbud mot fossilbiler i deler av Oslo

Berg: - Får stå for Frps regning

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), slår tilbake mot kritikken fra Fremskrittspartiet.

- Det får stå for Frps regning at de ikke er opptatt av gode og trygge sykkelveier for barn og voksne i byen vår. Undersøkelser viser at det er stort flertall i befolkningen for sykkelsatsing, sier Berg til Nettavisen, og påpeker:

- I lokalvalg etter lokalvalg taper Frp oppslutning i Oslo. Jeg tror mye av grunnen til det er at de kjemper for gammeldagse løsninger som folk ikke ønsker, sier hun.

Berg viser til at de fleste som reiser i Oslo velger å gå, sykle eller ta kollektivtransport.

- De viktigste samferdselstiltakene for å bidra til sosial utjevning er å sørge for at alternativene til bil er attraktiv og tilgjengelig. Derfor satser vi også stort på sykkel og kollektivtransport. Jeg skulle ønske at Frp var like opptatt av de som ikke har råd til å kjøre bil og som er helt avhengig av gode alternativer, sier hun.

MDG-byråden mener byen også blir bedre med mindre biltrafikk.

- Noe av det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslipp er å sørge for at det er enkelt å gå, sykle eller reise med kollektivtransport. Mindre biltrafikk gjør også byen vår bedre å bo i, med renere luft, trygge skoleveier og mer plass til mennesker der det tidligere var biler, sier Berg.

Les også: De første bildene: Vil forandre bybildet «for alltid»

Her skal det bygges

De 361 millionene som er foreslått til sykkelsatsing neste år, skal blant annet gå til oppstart av en rekke nye sykkelprosjekter rundt om i Oslo.

Her er prosjektene som byrådet vil igangsette i 2021:

 • Tvetenveien: Ole Deviks vei til Østensjøveien
 • Langbølgen
 • Tåsenveien
 • Ekebergveien: Nordstrandveien–Tallbergveien
 • Enebakkveien
 • Sørkedalsveien: Alléen
 • Stenersgata: Skippergata – Grønlandsleiret og Nygata
 • Ytre ringvei: Ulsrud vgs. – Eterveien
 • Grefsenveien: Sykkeltilrettelegging fra Disen holdeplass til Midtoddveien
 • Hellerud – Bryn

Les også: Her er Fabian Stang klar til å lenke seg fast for å stoppe MDG-sykkelvei: – Spinnvilt

Her skal det planlegges

Det vil dessuten være flere sykkelprosjekter som får midler til planlegging og prosjektering i 2021. Det gjelder følgende gater:

 • Rasmus Winderens vei og Borgenveien
 • Etterstadsletta gang- og sykkelvei
 • Abildsøkrysset
 • Helgesens gate
 • Oslo gate
 • Maridalsveien mellom Carl Kjelsens vei og Brekke
 • Ullevålsveien
 • Sars gate og Jens Bjelkes gate
 • Ytre ringvei: Stordamveien – Ulsrud vgs.
 • Hausmanns gate – Christian Krohgs gate
 • Nordraaks plass til Kuba park
 • Sørkedalsveien: Trettebakken – Peder Ankers plass
 • Grefsenveien/Sandakerveien: gateopprustning fra Åsengata til Storokrysset

50 mill. til bilfritt byliv

Flere av byrådets valgløfter må imidlertid utsettes i 2021 på grunn av de økte utgiftene i forbindelse med pandemien, blant annet gratis aktivitetsskole (AKS) til 2. trinn, som skulle innføres i en rekke bydeler. Også skolemat på videregående utsettes, samt en reduksjon av kollektivprisene.

- Det reviderte budsjettet er stramt. Vi har ikke noe oljefond, vi må prioritere hardere. Alle byråder har måttet kutte på sine områder, påpekte byrådsleder Raymond Johansen da budsjettforslaget ble lagt fram onsdag.

Det settes likevel av 50,8 millioner kroner til prosjektet bilfritt byliv, der målet er å redusere biltrafikken i Oslo.

Les mer: Byrådet tar nye grep: Slik skal mer biltrafikk strupes i Oslo

«Byrådet videreutvikler bylivssatsingen for å skape trivelige områder med mindre biltrafikk. Målet er en mer levende by der menneskene står i sentrum og offentlige arealer er tilgjengelige for aktivitet, lek og kultur. Sentrum, Tøyen og Grønland er kjerneområdene», står det i budsjettet.

Byrådet er avhengig av støtte fra partiet Rødt for å få flertall for budsjettet.