Gå til sidens hovedinnhold

Oslo bystyre vedtok mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg

Flertall i Oslo bystyre vedtok mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg (MDG). Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil lede et forretningsminesterium inntil videre.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg (MDG) ble onsdag vedtatt i Oslo bystyre.

Partiene Frp, H, Rødt, V, FNB, Sp og KrF stilte seg alle bak mistillitsforslaget. Det samme gjorde Danny Chaudry, som ikke tilhører noen partigruppe. Mistillitsforslaget samlet et klart flertall av bystyrets totalt 59 medlemmer.

Les også: Lans milliardsprekk: Billigere løsning ble lagt i skuffen tre ganger

Se byråd Lan Marie Berg kommentere situasjonen:

Berg: - Svært overrasket over Rødt

Lan Marie Berg kommenterte mistillitsforslaget med å si at hun er glad for støtten hun har fått fra byrådspartiene:

- Jeg er svært overrasket over at Rødt velger å gå sammen med Frp og høyresiden for å kaste byrådet, sa Berg i sitt møte med pressen i etterkant.

Ordfører møter gruppeledere torsdag

MDG og Lan Marie Berg nektet å bøye av for presset fra opposisjonjen, byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte seg bak henne og hadde til slutt ikke noe valg.

- Jeg trekker da den konklusjonen at byrådet går av. Byrådet blir sittende inntil et nytt råd er satt sammen. I mellomtiden vil byrådet opptre i tråd med reglementet som forretningsminesterium, sa byrådslederen da vedtaket var et faktum.

- Jeg vil ikke spekulere i ulike byrådskonstellasjoner. Jeg skal ha en runde med alle gruppene i morgen, sa ordfører Marianne Borgen (SV) til pressen i etterkant.

- Kan et forretningsminesterium bli sittende til over sommeren? var et av spørsmålene ordføreren fikk.

- Det finnes ikke noen tidsgrense for hvor lenge et forretningsminesteirum kan sitte, svarte Borgen og sa det er uheldig at dette skjer midt i en pandemi, men at det likevel ikke er noen fare for at viktige oppgaver ikke blir ivaretatt.

- Bystyret er satt i en helt umulig situasjon

Onsdag klokka 12 innledet Oslo bystyre behandling av mistillitsforslaget fra Frp mot byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

Ordfører Marianne Borgen (SV) innledet bystyremøtet med opprop. Eivind Trædal, som er samboer med Lan Marie Berg, meldte at han fratrer under behandlingen av denne saken.

Camilla Wilhelmsen (Frp) fremmet deretter mistillitsforslaget. «Byråd Lan Marie Berg har ikke bystyrets tillit».

- Bystyret er satt i en helt umulig situasjon. Vi har nå ikke andre valg enn å godkjenne kostnadsoverskridelsene på 5,2 milliarder kroner, sa Wilhelmsen innledningsvis og pekte på opposisjonen har purret på en rekke dokumenter i saken.

- Bystyret har fått altfor liten tid til å sette seg inn i materien, sa hun og hevdet styringen har vært altfor svak.

- Informasjonsplikten gjelder alle byråder. Det er slett ikke andre standarder for enkelte byråder, sa Wilhelmsen videre.

Se bystyret direkte her.

Byrådsleder: Full tillit til byråd Lan Marie Berg

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fikk fem minutter i bystyrets møte. Han strevde med å få skrudd på kameraet og fikk dårlig tid på slutten, men budskapet var klart. Han stilte kabinettspørsmål.

Han innledet med å understreke at bystyrets kontrollfunksjon overfor byrådet er helt sentralt og at han har gått grundig inn i grunnlaget for mistillitsforslaget.

- Mistillitsforslaget begrunnes særlig med brudd på informasjonsplikten, men også om styringen fra byrådsavdelingen har vært god nok. Det mener jeg den har vært, sa Johansen.

- Endringen i kostnadsestimatet skyldes i stor grad forhold som er utenfor kommunens kontroll, hevdet Johansen.

- Min konklusjon er at jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg. Det betyr at en mistillit mot henne fører til at hele byrådet må gå, konkluderte byrådslederen.

For mistillit: Frp, H, Rødt, V, FNB, Sp, KrF

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg gjorde det klart at hennes gruppe vil stemme for mistillit.

Frode Jacobsen, Arbeiderpartiets gruppeleder, sa at partiets konklusjon er at byrådsleder Lan Marie Berg har gjort jobben sin og at det ikke er grunnlag for mistillit.

Sirin Stav (MDG) sa på møtet at påstanden om at Berg ikke har oppfylt informasjonsplikten er grunnløs.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sa SVs gruppe har full tillit til byråd Lan Marie Berg.

- Det kan virke som om partiene som stiller seg bak mistillitsforslaget ønsker seg en helt ny standard for informasjonsplikt, sa Eidsvoll blant annet.

Eivor Evenrud fra Rødt sa at det å være folkevalgt i et parlamentarisk system stiller noen krav, et av dem er å ikke akseptere at man ikke får tilstrekkelig informasjon.

- I denne saken opplever vi helt klart at byråden for miljø og samferdsel ikke har oppfylt sin informasjonsplikt, og vi mener det også har vært dårlig ledelse, sa Rødts gruppeleder.

Hallstein Bjercke fra Venstre sa at deres intensjon er å støtte mistillitsforslaget.

- Bruddet på informasjonsplikten er ubestridelig. Hun unnlot å informere om kostnadssprekken da hun ble kjent med den, sa Bjercke blant annet.

- Jeg registrerer at byrådslederen nå stiller kabinettspørsmål, men det endrer ikke saken, understreket Bjercke.

Bjørn Revil fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger viste til at FNB sammen med Frp allerede for et halvt år siden fremmet mistillitsforslag.

- Vi har fortsatt ikke tillit til byråden, og vil derfor støtte mistillit, sa Revil.

- Byråd Berg kunne informert bystyret i mars. Det kunne også Johansen. Men først 20. mai fikk vi informasjonen, sa Revil.

Morten Edvarsen fra Senterpartiet sa de har gått grundig gjennom sakens dokumenter og konkludert med at saken ikke er håndtert på en tillitsvekkende måte.

Espen Andreas Hasle (KrF) sa hans gruppe ikke tar lett på et mistillitsforslag.

- Dette handler ikke om personen Lan Marie Berg. Vi tar avstand fra hets og personangrep, understreket Hasle.

- Vi finner saklig grunnlag for mistillit mot Berg, sa Hasle.

En varslet politisk krise

Det var på forhånd klart at det gikk mot full politisk krise og votering over mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg (MDG) som byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Avisa Oslo meldte at de hadde fått bekreftet at Johansen ville stille kabinettspørsmål. Johansen skal ha varslet dette internt. Avisa Oslo meldte også at MDG nekter å la Berg bli ofret, noe som ikke ga byrådslederen mange valg.

TV 2 viste til kilder som sa at byrådet med Raymond Johansen (Ap) i spissen ville bli tvunget til å gå.

Aps gruppe kalte inn sine folk til møte klokka 11 om «situasjonen i bystyret», meldte TV 2.

Les også: Dette skjer om Oslo-byrådet går av

Møter pressen klokka 13.15

Klokka 13.15 inviterte bystyret til pressetreff i Oslo rådhus for å svare på spørsmål om behandlingen av mistillitsforslaget.

Byrådsleder Raymond Johansen møter pressen klokka 13.30.

På en pressekonferanse tirsdag sa gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt at byråd Lan Marie Berg har brutt informasjonsplikten til bystyret og at Rødt anmoder byråden om å trekke seg fra sin post. Evenrud sa det hele veien i drikkevannssaken har vært mangel på åpenhet og informasjon.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa tirsdag at han har full tillit til Berg.

Gunnar Stavrum: Den naturlige konsekvensen av å miste sin politiske tillit er å gå av

Berg: - Hver stein er snudd

Lan Marie Nguyen Berg selv mener hun «har håndtert saken på en god måte» og at «hver stein er snudd» før hun har gått til bystyret og bedt om mer penger. Berg forsvarte seg sist i et Facebook-innlegg tirsdag, der hun skrev at selv etter kostnadsøkningen «vil Oslo ha et av Norges rimeligste vann- og avløpsgebyr».

Sprekker med 5 milliarder kroner

Mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg kommer fordi opposisjonen føler seg ført bak lyset om kostnadsoverskridelsene knyttet til etablering av nytt vannverk, som skal bli Oslo kommunes reserveløsning for drikkevann. I revidert budsjett, som ble lagt fram 20. mai, er prislappen satt til 17,7 milliarder kroner, 5,2 milliarder kroner over det som tidligere var anslått.

I sitt mistillitsforslaget skriver Frp at de finner det «svært kritikkverdig at det først til revidert budsjett kom informasjon om omfanget og alvorligheten av kostnadsoverskridelsen». De mener informasjonen skulle vært lagt fram for bystyret da det var klart at kostnadsrammen ikke ville holde.

«Konsekvensen av at byråden tilbakeholdt informasjon til bystyret, er at bystyrets handlingsrom i saken er sterkt svekket. Neste store kontrakt må signeres denne sommeren for å holde Mattilsynets tidsramme. Bystyret har nå i realiteten kun et handlingsalternativ igjen; å godkjenne økt kostnadsramme», heter det i mistillitsforslaget.

Se møtedokumenter for Oslo bystyres møte 16. juni her

Les også: Eksperter mener Raymond Johansen legger indirekte press på Lan Marie Berg

Les også: Johansen: – Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg

Les også: Høyres gruppeleder klar til å ta ansvar hvis byrådet i Oslo går av