Oslo-skolene gjør det best i landet i de nasjonale prøvene på både 5., 8. og 9. trinn.

Men hovestaden er også fylket som fritar klart flest fra prøvene i lesing, regning og engelsk.

Det viser resultatene for prøvene på 5. trinn som ble offentliggjort av Utdanningsdirektoratet tirsdag.

SØK PÅ DIN SKOLE: Her finner du de beste barneskolene

Så mange fritas i lesing
Ifølge analysen av resultatene, har Oslo fritatt nærmere åtte prosent av elevene i de nasjonale prøvene i lesing på 5. trinn.

Til sammenligning er rundt seks prosent av elevene i Hedmark og Troms fritatt. I Akershus, Vestfold og Vest-Agder er fritaksprosenten 3,5.

Den største endringen fra i fjor finner vi i Vestfold og Finnmark, der antall elever som blir fritatt har gått ned med henholdsvis 2,4 og 2,2 prosentpoeng.

Les også: Barneskolene i Oslo er best i landet
Les også: Mønsteret setter seg i barneskolen

Så mange fritas i regning
Det er imidlertid en enda større forskjell mellom Oslo og de andre fylkene i regneprøven. Der er sju prosent av Oslo-elevene fritatt, en økning med i underkant av tre prosentpoeng fra i fjor.

Men fritaksprosenten her går opp i alle fylkene, og øker også i Oppland, Finnmark og Telemark med like mye som i Oslo.

Se fritaksprosenten i regning for alle fylkene øverst i saken.

Så mange fritas i engelsk
Også i engelskprøven på 5. trinn er det Oslo som fritar klart flest, nærmere bestemt 7,2 prosent av elevene.

Under Oslo finner vi Troms, som har en fritaksprosent på 6,1.

Akershus og Vest-Agder fritar den minste andelen elever, litt over tre prosent.

Totalt sett så øker fritaksprosenten i engelsk i 13 av fylkene fra i fjor.

Også på 8. og 9. trinn fritok Oslo flest elever i de nasjonale prøvene.


Oslo: - Fritar færre enn vi kan
Skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), påpeker imidlertid at de kunne ha fritatt flere.

- Vi har en streng fritakspraksis i Oslo. Det er klare føringer for hvem som kan fritas og vi fritar langt færre enn det vi kan, sier Hauglie til Nettavisen.

Hun ser ikke på økningen fra i fjor som stor.

SØK på din skole her (ekstern lenke)

- Vi ser en liten økning fra i fjor, men det er også en økning i resten av landet. I Oslo er det imidlertid færre som ikke har møtt enn i landet for øvrig, sier Hauglie.

- Er den høye fritaksprosenten grunnen til at dere også gjør det så bra?

- Grunnen til at Oslo gjør det bra er at Oslo-skolen jobber målrettet og systematisk for å bidra til elevenes faglige progresjon, og vi ser at innsatsen gir resultater. Samtidig er det ikke en naturlov at det skal gå bra, så her må det jobbes jevnt og trutt hver eneste dag, svarer skolebyråden.

- Lite hensiktsmessig å ta prøven
- Hvorfor har dere et høyere fritak enn de andre fylkene?

- Årsaken til at vi har høyere fritak er at vi har flere elever som kan fritas i henhold til regelverket, sier Hauglie.

Hun viser til at elever med vedtak etter opplæringslovens § 2.8 (særskilt norskopplæring) og § 5.1 (spesialundervisning), kan vurderes for fritak.

- Cirka 25 prosent av våre elever har vedtak om særskilt norskopplæring, men cirka 7 prosent får fritak. Resten av landet har cirka 8 prosent som kan vurderes for fritak, og cirka halvparten fritas. Ergo har vi en streng praksis for fritak, påpeker hun.

Hauglie sier hun gjerne skulle ha sett at tallene var lavere.

- Men dersom man for eksempel er nyankommen til landet og ikke kan norsk godt nok til å kunne lese og forstå oppgaven, er det også lite hensiktsmessig å skulle ta prøven, mener hun.