Gå til sidens hovedinnhold

Oslo får mer penger

Nye fordelinger av inntekter, samt økte overføringer fra regjeringa gjør at Oslo får ekstra penger å rutte med i 2011.

OSLO: – På grunnlag av nye statistiske analyser endrer vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter de utfordringene de faktisk har i dag. Slik sikrer vi at kommuner over hele landet kan tilby innbyggerne sine likeverdige velferdstjenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunene får mellom fire og fem milliarder kroner ekstra i samla inntekter neste år, på tross av strammere økonomiske tider prioriterrer regjeringa, i følge Navarsete, mer penger til kommunene for å sikre gode velferdstjenester.

Endringer gir gevinst

Høyresida i Rådhuset har i flere år kritisert regjeringa for å overføre Oslos kommunes skatteinntekter til småkommuner i distriktene.

Regjeringa har ment at dette er nødvendig for å sikre blant annet sysselsetting og et fullverdig tjenestetilbud i distriktene, for å få folk til å bli boende her.

Les om Oslobudsjettet her

Men nå har regjeringa lytta til protestene fra Oslo, og fra neste år kan hovedstaden komme heldigere ut.

– Sammensettingen av befolkninga, levekår og bosettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterier som bedre fanger opp sosiale forskjeller og ulikheter i levekår rundt i landet, sier Navarsete.

Nytt storbytilskudd

Oslo kommer heldigere ut i denne kriterieendringa, fordi regjeringa foreslår å redusere det så kalte småkommunetilskuddet med en million og Nord-Norge - og Namdalstilskuddet med 10 prosent. I steden innføres et nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Imidlertid foreslås det også å kutte i det så kalte hovedstadstilskuddet. Likevel mener Navarsete at Oslo vil tjene på en slik ordning.

– Innsparinga på disse endringene kommer alle kommuner til gode gjennom innbyggertilskuddet. I tillegg ser vi at de markant største byene har mange av de samme utfordringene. Derfor foreslår vi å innføre et nytt storbytilskudd til Oslo, bergen, Trondheim og Stavanger, sier Navarsete.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå