Gå til sidens hovedinnhold

Oslo-folk tror ikke pensjon er nok

Stadig flere Oslo-folk tviler på at utbetalingene fra folketrygd og arbeidsgiver gir nok penger i lommeboka til å finansiere pensjonisttilværelsen.

Andelen nordmenn som tror at den samlede pensjonen deres blir god nok er halvert de siste tre årene, fra 60 prosent i 2005 til 31 prosent i år. I Oslo tror bare 21 prosent at deres samlede pensjon vil være tilstrekkelig, mens bare en av hundre mener de vil få mer enn nok.

Skepsisen er størst hos de yngre og blant arbeidstakere med lav utdannelse, viser en fersk undersøkelse som Synovate Norge har utført for Storebrand.

Dette er et veldig klart signal. Forventningene om et liv med god økonomi vil ikke bli tilfredsstilt gjennom de vanlige pensjonsordningene. Skal gapet mellom forventninger og faktisk pensjon krympe, må man spare selv i tillegg, sier salgsdirektør Paul Baastad i Storebrand.

Stor usikkerhet

Storebrands spare- og forsikringsundersøkelse har vært foretatt hvert år siden 2002. Bare det siste året har andelen som tror de vil trenge mer enn pensjonsytelsene økt fra 30 til 37 prosent.

Resultatene baserer seg på web-intervjuer med nærmere 800 arbeidstakere i alderen 25 til 62 år.

De i aldersgruppen 25 til 39 år stiller seg mest tvilende til om pensjonen vil fylle lommeboka godt nok opp, sier markedsdirektør Tom Hansen i Synovate.

Ny sparegris

I løpet av 2008 innføres et nytt spareprodukt, IPS (Individuell pensjonssparing), som gjør det mulig å spare inntil 15 000 kroner i året.

Beløpet kan føres til fradrag i inntekten. Innestående beløp bindes til man går av med pensjon, og kapitalen er fritatt for formueskatt i spareperioden.

Undersøkelsen viser at 43 prosent av de spurte er interessert i å spare til pensjon i en IPS-avtale. Nesten halvparten av de spurte er altså villige til å binde en andel av sparepengene mot å få skattefordeler, sier Paul Baastad i Storebrand.

Han råder folk til å gjøre bevisste valg, og ikke utsette beslutningen om sparing for lenge.

Reklame

På tilbud: Den norske skogsmaskinen barna elsker