*Nettavisen* Nyheter.

Oslo frykter giganttap

Flere hundre millioner i skatteinntekter kan falle bort.

18.05.08 23:47

Oslo kommune risikerer å miste inntekter på over 800 millioner kroner årlig. De totale inntektene fra skatt og rammetilskudd er på 20 milliarder kroner. I løpet av oktober leverer et regjeringsoppnevnt utvalg som ser på inntektsfordelingen mellom kommunene sin innstilling. Blant annet vurderer utvalget å øke skatteutjevningen mellom kommunene, og fjerne den kommunale delen av selskapsskatten.I dagens skatteutjevningssystem, blir 55 prosent av alle skatteinntekter over landsgjennomsnittet gitt til andre kommuner. For Oslo medfører dette at 3,1 milliarder av kommunens egne skatteinntekter trekkes inn. Hvis skatteutjevningen økes til 65 prosent, betyr det et inntektstap på 400 millioner kroner årlig.Alvorlig for kommunen

Samtidig vurderer utvalget også en omlegging av selskapsskatten, som utgjør 1,5 milliarder i årlige inntekter for kommunen. Selv om netto tap ved et eventuelt bortfall ikke blir fullt så stort, vil tapet likevel bli omfattende. Finansbyråd André Støylen anslår at tapet for Oslo kommune vil ende opp 500 millioner kroner, avhengig av hvordan staten kompenserer bortfallet- Hvis de legger det på rammetilskuddet, snakker du om et tap på mellom 400 og 500 millioner kroner, sier Støylen.- Vi ser nokså alvorlig på dette, sier finansbyråden til NA24 han forteller at det ikke er første gang det kommer endringer i selskapsskatten for Oslo kommune.Har tapt penger før

Kommunen har mistet selskapsskatten tidligere. Da fikk Oslo et hovedstadstilskudd. Så kom deler av skatten tilbake, men da forsvant hovedstadstilskuddet. Ifølge Støylen mistet kommunen 300 millioner kroner i inntekter da de mistet selskapsskatten, og nye 150 millioner kroner da skatten kom tilbake, men hovedstadstilskuddet forsvant.- Hvis de legger det om en gang til, har vi tapt inntekter i tre omganger, men jeg håper i det lengste at utvalget faller ned på at en del av selskapsskatten fortsatt skal tilfalle kommunen. Selskapsskatten er viktig, sier han.- Totalt sett vil dette fungere som en omfordeling mellom kommunene. Selskapsskatten er ujevnt fordelt, forteller Rune Bye hos Kommunenes sentralforbund. Han viser til at byer som Oslo, Bergen og Stavanger har de største inntektene fra selskapsskatt.Fakta:

For Oslo kommuner er inntekter fra skatt og rammetilskudd på drøyt 20 milliarder kroner. Et bortfall av for eksempel 800 millioner kroner dermed en ikke ubetydelig del av budsjettet.Det totale budsjettet er på rundt 36 milliarder kroner og gapet mellom statlige inntekter og de totale utgiftene dekkes opp av betaling i barnehager for vann og avløp og annen brukerbetaling.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.