Gå til sidens hovedinnhold

Oslo har ingen store ungdomsgjenger

Det er ikke registrert større kriminelle ungdomsgjenger i hovedstaden. Det viser rapporten ”Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo”.

OSLO: Det utgis en rapport om barne- og ungdomskriminalitet hvert år. Årets rapport en den femte i rekken som er utarbeidet innenfor Salto-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt.

Blant hovedtrendene i rapporten er at barne- og ungdomskriminaliteten har vært stabil de siste fem årene. Dette til tross for økning i barne- og ungdomsbefolkningen, stor mobilitet og internasjonalisering av ungdomsmiljøene.

I 2009 sto barn og unge under 18 år for bare 7,4 % av de registrerte, straffbare forholdene i Oslo. Denne andelen har holdt seg stabilt lav.

I 2009 ble det registrert færre lovbrytere under 15 år enn i 2007 og 2008. Det ble likevel registrert flere unge som begikk ran. Tallet lå på samme nivå som i 2007, men vesentlig lavere enn i perioden 1998-2002.

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo blir mer internasjonal og nasjonal. I 2009 ble det registrert 50 unge gjengangere (dvs. unge registrert for 4 eller flere straffbare forhold) uten bostedstilhørighet i Oslo. Mange av disse ble tatt for omsetting av narkotika og annen kriminalitet i sentrum. I 2008 ble bare fem unge gjengangere registrert uten bostedstilhørighet i Oslo.

Hva er din erfaring med kriminaliteten i Oslo? Gi oss din mening i kommentarfeltet under saken!

Reklame

Endelig på lager igjen: Ladekabelen som kutter strømmen selv