Bilfritt sentrum eller Bilfritt byliv har vært et av prestisjeprosjektene for byrådet i Oslo etter valgseieren i 2015.

Men nå har de avviklet prosjektgruppen som har jobbet med Bilfritt byliv, ledet av Bymiljøetat-sjef Hans Edvardsen. Etter det Nettavisen forstår er seks personer som jobbet i prosjektet fristilt.

Prosjektet har fått mye kritikk, legges ned

Prosjektet Bilfritt byliv har mye kritikk, ikke minst fra en evalueringsrapport som er gjennomført på oppdrag fra Oslo kommune som ble kjent før nyttår

I en e-post til Nettavisen skriver byrådet at konseptet Bilfritt byliv fortsatt er et satsningsområde. Plan- og bygningsetaten har fått hovedansvaret for å koordinere aktivitetene på tvers av kommunens virksomheter og etater, og at de overordnede målene for prosjektet derfor videreføres.

Det betyr at prosjektet formelt er flyttet til byråd Hanna E. Marcussen (MDG), som over tid har tatt over stadig mer av frontingen av prosjektet fra miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

- Prosjektet ble overflødig

- Bilfritt byliv ble omorganisert i forbindelse med at man gikk fra planlegging- til gjennomføringsfase, og det ble et større behov for å få gjennomført tiltakene «i linja» som det heter i kommunen. Da ble prosjektet overflødig, sier kommunikasjonsrådgiver Ingvild Hancke Øgstad i byrådsavdelingen for byutvikling til Nettavisen.

- Målet med omorganiseringen har vært å sikre god fremdrift og kvalitet i gjennomføringen. Det krever omfattende koordinering av tiltak i flere sektorer/etater, noe plan- og bygningsetaten har mye erfaring med fra andre større byutviklingsprosjekter.

Vil tilrettelegge for rikere byliv

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (Mdg) skriver i en e-post at visjonene for hvordan byen skal bli ligger fast:

- Utvikling av et bilfritt byliv er en prosess der det nye bylivet skapes i samarbeid mellom byens innbyggere, næringsliv og det offentlige. Livet i byen er i stadig utvikling og gatelivet vil ta form etter hvert som flere gater og torg får plass til bylivsaktiviteter. Vi prøver å legge til rette for mangfoldig bruk i de områdene som frigis. Hvordan bruken blir vil også bli opp til lokalt næringsliv, kulturaktører, frivillige organisasjoner og byens innbyggere og besøkende. Nytt byliv kan ikke skapes over natten, men vi kan tilrettelegge for at et rikere byliv vokser fram over tid, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.