Leseresultatene fra nasjonale prøver for elever i 5. og 8. klasse er klare.

De ferske resultatene viser at Oslo og Akershus i hovedsak har et gjennomsnittlig mestringsnivå som ligger noe over de andre fylkene.

For 8. trinn er i tillegg Sogn og Fjordane på nivå med Oslo og Akershus for de tre foregående årene, men ligger noe lavere i 2010.

For lesing er gjennomsnittlig mestringsnivå for landet 2,0 for 5. trinn, 3,1 for 8. trinn og 3,5 for 9. trinn i 2010.

Oslo og Akershus skiller seg klart ut blant fylkene ved at en større andel av elevene skårer høyt.

Her kan du lese mer om resultatene

Skolebyråden: - Utrolig bra!
- Jeg synes det er utrolig bra at Oslo er klart best i landet og at vi har hatt en markant fremgang når det gjelder lesing, sier skolebyråd Torger Ødegaard (H) stolt til Nettavisen.

Han forklarer at elevene måles i tre resultatsjikt, og sier han er glad resultatene viser at stadig færre elever ender på laveste nivå.

- I vår by, hvor vi har slik en sammensatt elevflokk, er det utrolig viktig at vi klarer å løfte de svakeste, sier Ødegaard til Nettavisen.

- Vi skal bli enda bedre
Han sier dette er resultatet av mange år med beinhard satsning på lesing.

- Innsats nytter! Dette er veldig gledelig! Men vi stopper ikke der, vi skal bli enda bedre, sier Ødegaard til Nettavisen.

5. klasse
For 2010 oppnår henholdsvis 58 prosent av elevene på 5. trinn i Oslo mer enn 60 prosent av totalt mulige poeng. Det samme gjelder for 55 prosent av elevene på 5. trinn i Akershus.

For andre storbyfylker (Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag) og landet forøvrig er tilsvarende andel av elevene som oppnår 60 prosent eller mer, henholdsvis 47 og 46 prosent.

Andelen elever som oppnår mer enn 90 prosent av mulige poeng er for Oslo og Akershus henholdsvis 7 og 5 prosent, mens tilsvarende tall for andre storbyfylker og landet for øvrig er 3 prosent i 2010.

8. klasse
For 8. trinn er det 60 og 57 prosent av elevene i henholdsvis Oslo og Akershus som oppnår mer enn 60 prosent av totalt mulige poeng i 2010. For andre storbyfylker (Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag) og landet forøvrig er andel av elevene som oppnår mer enn 60 prosent henholdsvis 50 og 48 prosent.

Tilsvarende tall for 9. trinn er for Oslo, Akershus, storbyfylker og landet for øvrig henholdsvis 62, 60, 54 og 52 prosent. For 8. trinn er det omtrent 2 prosent av elevene i Oslo og Akershus som oppnår mer enn 90 prosent av totalt mulige poeng, mens andelen elever som oppnår mer enn 90 prosent er for andre storbyfylker og landet for øvrig er 1 prosent i 2010.

Tilsvarende tall for 9. trinn er for Oslo, Akershus, storbyfylker og landet for øvrig henholdsvis 5, 4, 2 og 2 prosent.

Har du tips om saken? Send SMS eller MMS til «2242» - merk «tips» i emnefeltet - eller send e-post til vaktsjef@nettavisen.no

Jentene er best!
Analysene at det er små kjønnsforskjeller på prøveresultatene, men at jenter gjør det litt bedre enn gutter.

Forskjellene er imidlertid mindre for høyt presterende elever, og kjønnsforskjellene på 8. trinn gjenspeiler de på 5. trinn.

80 prosent av kommunene har et gjennomsnittlig mestringsnivå på 5. trinn fra 1,8 til 2,2. Felles for de kommunene som har gjennomsnittlig mestringsnivå som er lavere enn 1,8, er at de har et gjennomsnittlig lavt elevtall.

Alle har økning
Samtlige fylker har hatt en økning i andelen elever som fritas fra nasjonale prøver i lesing for 5. trinn fra 2007 til 2010, hvilket samsvarer med en tilsvarende årlig økning i andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning eller særskilt norskopplæring.

For Oslo utgjør andelen elever med særskilt norsk for minoritetsspråklige 25 prosent på 5. trinn, sammenlignet med gjennomsnitt for de andre fylkene på fem prosent.

«Sett i forhold til den høye andelen elever med innvandrerbakgrunn kan det virke som Oslo er relativt restriktiv med fritak fra deltakelse i de nasjonale prøver i lesing», konkluderer Utdanninsdirektoratet.

Fritakstallene for Oslo generelt er som følger:

Lesing 5. trinn – 6,6 prosent

Lesing 8. trinn – 3,5 prosent

Lesing 9. trinn – 3,6 prosent

Resultatene fra prøvene i engelsk og regning vil bli publisert henholdsvis 16. november og 14. desember.