Av Janne Sonerud, direktør i Unicare omsorg.

«Målet for oss er best mulig eldreomsorg, ikke billigst mulig eldreomsorg», sier eldrebyråd Tone Tellevik Dahl i NRK Østlandsendingen 6.mars 2019.

Vel, en ting er helt sikkert. Man får ikke en best mulig eldreomsorg ved å la Oslo kommune få monopol på tjenesten.

Dersom eldrebyråden mener at de kommunale sykehjemmene er best i klassen, hvorfor bruker dere da Unicare Hovesterhjemmet som utstillingsvindu? Jevnlig blir Hovseterhjemmet kontaktet av Oslo Kommune for å ta imot gjester fra andre kommuner i Norge, nettopp for å vise frem hvor bra tilbudet er her. Det har jeg full forståelse for. Vi har nemlig laget en egen kinosal, skybar og butikk til beboerne våre for å nevne noe. I tillegg har vi et rikt tilbud av ulike aktiviteter for de som bor der.

Det er flere nye sykehjem i Oslo som drives av Oslo kommune selv. Da er det jo underlig at disse ikke brukes som utstillingsvindu for utenbys gjester?

Jeg syns også det er merkelig at når byrådet nå går til krig mot de private kommersielle, så brukes våre ansatte ved Hovseterhjemmet til å undervise kommunens egne ansatte om hvordan man skal klare å ta i bruk bygget på en smart måte. Dette tyder vel på at vi driver så bra at Oslo kommune ønsker å lære?

Vi har selvfølgelig stilt opp ved alle utstillingsbesøk ved Hovseterhjemmet, nettopp fordi vi ønsker et godt samarbeid. Vi ønsker å bidra og ikke minst vise frem alt det gode arbeidet som gjøres ute på våre sykehjem. Da er det jo uforståelig at man blir kastet ut av bransjen i neste sving!

Vi ønsker å spille på lag med både kommunale, ideelle og andre kommersielle leverandører. Dette samspillet har bidratt til at Oslo i dag har en høy kvalitet på sine tjenester til eldre. Oslos eldreomsorg handler ikke lenger om å tilby de eldre den best mulige løsningen og få mest mulig ut av pengene, den handler kun om ideologi. Dette er utrolig synd, spesielt for byens eldre.