OSLO (Nettavisen): Oslo kommune fikk 279 millioner kroner til rusomsorg, men deler av potten går til helsestasjoner, jordmødre og skolefritidsordning. Høyre reagerer på de rødgrønnes prioriteringer i hovedstaden.

Les også: Jens (21) gikk brått bort for to uker siden: Nå advarer foreldrene

Oslo har store utfordringer på rusfeltet med mange tunge rusmisbrukere, et synlig rusmiljø og en åpen narkotikaomsetning i deler av byen. Politiets statistikk viser også at mange anmeldelser om vold, trusler og ran kan knyttes til narkotikamarkedet. Så har Oslo kommune også fått statlig drahjelp til å hanskes med disse utfordringene. Fra 2016 til 2020 har kommunen fått tildelt 279 millioner kroner til rusfeltet.

Men ikke alle pengene går direkte til rusfeltet. Satsing på helsestasjoner, skolehelsetjenesten, jordmødre, oppfølging av førstegangsforeldre og skolefritidsordningen (AKS) er også noe av de områdene som har fått nyte godt av potten.

Byrådsavdelingen selv opplyser at 52 millioner av midlene er brukt til andre tiltak.

Les også: Dramatisk økning i antall ungdomstraffer til konfliktrådet

Mener rusomsorgen trenger alle pengene

- Alt dette er fine tiltak, men det er ikke penger til rusomsorg, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) til Nettavisen.

Hun sier Oslo trenger alle pengene for å hjelpe de rusavhengige.

Hun peker på situasjonen med åpen narkotikahandel på Grønland og yngre rusavhengige.

- Her trengs det tett oppfølging, for eksempel når det gjelder sprøyterom, smittevernutstyr, det å hindre overdosedødsfall og noe av det viktigste; styrke ettervernet og oppfølgingen av tidligere rusmisbruker, sier stortingsrepresentanten.

Hun sier hun og partifelle og bystyrerepresentant James Stove Lorentzen stusset da de så budsjettet for rusomsorgen i Oslo. De mente det var for beskjedent, særlig fordi staten har gitt Oslo økte midler til en opptrappingsplan.

Les også: Kraftig framvekst av partydop – og narkotikaen er blitt mye sterkere

- Plasserer rusavhengige bakerst i køen

Ifølge tallene Tybring-Gjedde og Lorentzen sitter på ble 44 millioner kroner av potten på 252 millioner kroner fra regjeringen i fjor brukt på andre tiltak. For 2020 skal det være snakk om vel 50 millioner kroner.

- Det er trist at Ap, SV og MDG plasserer de rusavhengige bakerst i køen, sier James Stove Lorentzen i en e-post til Nettavisen.

Overrasket over kritikken

Det er byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid som har ansvar for tiltakene på rusfeltet.

- Jeg blir overrasket når opposisjonen mener byrådets prioriteringer plasserer de rusavhengige bakerst i køen, sier sosialbyråd Omar Samy Gamal i et e-post svar til Nettavisen.

Byrådssekretær Solveig Tesdal (SV) peker på at millionene på opptrappingsplanen for rusfeltet - 279 millioner kroner fra 2016 til 2020 - ikke er øremerkede midler.

- Oslo kommune kan selv velge hva frie inntekter skal benyttes til, påpeker hun, og fortsetter:

- Dette var kanskje begrunnelsen for at Høyre-byrådet i sitt budsjettforslag for 2016 kun foreslo å tildele rusfeltet om lag halvparten av de opptrappingsmidlene Oslo kommune kunne forvente å få i Statsbudsjettet for 2016, sier Tesdal.

- Etterslep etter Høyre-byråd

Da det rødgrønne byrådet overtok var oppgaven ifølge Tesdal å ta igjen etter etterslep på rusområdet. Nå er dette etterslepet tatt igjen, «og vel så det», ifølge byrådssekretæren.

- Midlene fra opptrappingsplanen som er anvendt til tidlig og forebyggende innsats, handler primært om en vesentlig sterkere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmødre og tiltaket Nye familier. Eksempelvis i Nye Familier følger en fast helsesykepleier opp førstegangsforeldre og alle Osloborgere som får barn for første gang i Norge, helt fra svangerskapet av og inntil barnet er to år - ut fra behov. Da vil vi tidligere kunne identifisere behov og sette inn tiltak; tidlig innsats reduserer dessuten risiko for skjevutvikling for familien, og at man blir avhengig av tjenester over tid, forklarer byrådsavdelingen.

Ikke beroliget

Mathilde Tybring-Gjedde, som fredag var på reisefot, sier hun ikke er beroliget over byrådsavdelingens svar:

- Oslo har også fått økte midler av regjeringen til å styrke skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. Så hvorfor må de ta midler fra rusavhengige for å finansiere det? skriver hun til Nettavisen i en e-post rett før hun er i ferd med å gå ombord i et fly.

- Byrådet innrømmer selv i svaret sitt at de har tatt over 50 millioner kroner fra rusfeltet til tiltak som verken er rusforebygging eller bedre oppfølging i rusomsorgen. Det er trist at penger som gis av regjeringen til bedre rusomsorg må øremerkes for at MDG, SV og AP i Oslo er villig til å bruke det på rusavhengige. Det er et sårt behov for en større satsning i byen vår, skriver Tybring-Gjedde.

Byrådssekretær Solveig Tesdal mener Høyre tenker for smalt:

- Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Hvis vi hopper over forebygging, risikerer vi å skape økte utfordringer på sikt der flere kan utvikle et problematisk forhold til rus, sier hun til Nettavisen.