Siden Oslo innførte beboerparkering i 2017, har rundt 5000 parkeringsplasser blitt fjernet.

Kommunen administrerer nå 40.000 parkeringsplasser i hovedstaden, hvorav 27.865 er såkalte beboerparkeringsplasser.

Les også: Her bryter Oslo kommune sin egen parkeringsregel

Disse kan man kjøpe seg retten til å parkere på uten tidsbegrensning, i den bydelen man bor i.

Bymiljøetaten opplyser å ha solgt 32,849 plasser. Altså 4984 mer enn det er dekning for. Dermed står mange til en hver tid uten parkeringsplass.

Mangler plasser i fem bydeler

Av de 11 bydelene som har boboerplasser, mangler fem bydeler totalt 8105 plasser. De seks andre har til sammen 3976 plasser for mange.

I tillegg er det 855 biler som har tillatelse til å parkere i alle soner, gjennom en ordning for næringslivet.

Les også: Fjerner over 100 p-plasser og 11 trær ved populær badeplass: - Helt på trynet

Verst er det i St. Hanshaugen i Oslo vest, hvor det kun er 0,67 plasser per parkeringstillatelse.

– Burde ikke vært lov

– Da er det ikke rart folk ikke får plass, sier bystyremedlem Cecilie Lyngby fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) om tallene.

Hun mener alle som kjøper tillatelse bør være garantert en parkeringsplass.

– Andre som selger varer eller tjenester må ha dekning for varene eller tjenestene. Jeg synes det er rart at Oslo kommune ikke må følge samme prinsipp. De selger en tjeneste de ikke kan levere, til ganske mange mennesker.

Les også: Slår alarm om Oslos eldremat: Bestiller kald sykehjemsmat til politikerne

– Jeg synes det er lureri. De burde ikke få selge flere plasser enn de har. Jeg forstår ikke hvordan det er lovlig å gjøre det. Jeg skjønner kommunens praksis, men i min verden betaler du for å få lov til å stå parkert i et område fordi du bor der.

Nesten gratis for elbiler

– Det har blitt helt hinsides dyrt å parkere, sier Lyngby om prisene for parkering i Oslo.

En årstillatelse koster 5400 kroner for alle biltyper utenom elbiler, som koster 900 kroner.

Les også: Handelsstanden advarer sterkt mot byrådets p-avgift: - Helt uspiselig

Skal man gjesteparkere på en beboerplass med en diesel-, bensin- eller hybridbil, koster det 40 kroner for første time og litt mer for hver time opp til fire timer. 5-24 timer koster totalt 209 kroner. Har man elbil koster det seks kroner for første time, og 35 kroner døgnet.

Lyngby mener den lave prisen for elbiler er med å forsterke plassmangelen.

– Det er et billig sted for besøkende elbiler å parkere. Dermed blir en av årsakene til plassmangelen at elbilene kan stå nesten gratis, uten å ha beboerparkering, der folk har kjøpt tillatelse for å stå.

– De drar inn penger for mange tusen plasser flere enn de har plass til. Bor du på Frogner, så må du parkere tre-fire kvartal lengre ned, fordi du ikke får plass nær der du bor. Da blir du kjørende rundt på leting, når poenget skal være å få parkert bilen.

– Gir ikke reservert plass

I svaret på et skriftlig spørsmål fra Lyngby, forklarer finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) at en parkeringstillatelse ikke er mer enn en tillatelse.

«Det selges ingen spesifikke beboerparkeringsplasser, det selges kun tillatelser som gir rett til å parkere uten tidsbegrensning innenfor den angitte beboerparkeringssonen. Tillatelsen gir ikke rett til reservert plass» skriver han.

Les også: Kollektivprisene øker i Oslo neste år: - Skuffende lave ambisjoner

Beboerkortet koster nå 5400 kroner i året. Da prisen ble økt fra 3600 kroner høsten 2020, forklarte Wilhelmsen prisøkningen på følgende vis.

«Parkeringsplasser legger beslag på store arealer i Oslo - arealer som kan omdisponeres for gående, syklende samt kollektivtransport. En økning i pris for parkering er et insentiv til å benytte andre, mer miljøvennlige, transportformer, samtidig som man sikrer bedre tilgjengelighet til parkering for de som har behov for bil».