Besøksreglene for å få ned koronasmitten i hovedstaden er svært strenge. Siden 17. mars har det vært et forbud mot mer enn to besøkende i private hjem. På Oslo kommunes hjemmeside er ordlyden som følger:

«Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egen husstand, men likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede. Dette gjelder tilsvarende i hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem.»

Mens dette er et forbud i Oslo, er det nasjonalt en anbefaling, ifølge regjeringen. De ber deg også om å sjekke din kommunes nettside for lokale tiltak.

– Uriktig oppfatning

Erik Nord, som er professor emeritus og tidligere forsker ved FHI, har vært engasjert i koronasituasjonen, selv om han er pensjonert. Nå deler han sitt synspunkt rundt Oslos svært strenge besøksregel.

– Mange tror at hvis et foreldrepar i Oslo har besøk av et vennepar, er besøkskvoten brukt opp slik at de to tenåringsbarna ikke samtidig kan ha besøk i TV-stua eller til dataspill på et soverom. Oppfatningen synes å være uriktig. Det som forbys i de lokale koronareglene, er at det i en sammenkomst i et privat hjem deltar flere enn to personer utover egen husstand, hevder han til Nettavisen.

Les også: Forbyr vaksinepass: – Fullblods vaksinefascisme

Han tolker regelverket slik:

– I et hjem kan det være flere separate sammenkomster. Ungdom som oppholder seg i en TV-stue, er etter vanlig språkbruk ikke deltakere i en sammenkomst av voksne i spisestua. De har sin egen, separate sammenkomst. Det samme gjelder ungdom som gamer på et gutteværelse. Ifølge reglenes ordlyd gjelder besøksbegrensningen den enkelte sammenkomst, skriver helseeksperten i et notat han kaller for «Koronaposten».

Notatet kan leses i sin helhet her.

Oslo kommune svarer

Nettavisen har vært i kontakt med helsebyråd Robert Steen og Oslo kommune for å få svar på om Nord sin tolkning av regelen er korrekt, altså om man kan ha flere separate sammenkomster i et hjem.

Steen sa til Nettavisen mandag kveld at lovverket måtte sjekkes av kommunens advokater. I en e-post onsdag kommer svaret. Her gjentar pressekontakt Øyvind Arum paragrafen slik den står i Oslos koronaforskrift, før han legger til:

– Det er altså en begrensning for sammenkomstenes størrelse. I større private eiendommer kan det naturligvis være mulig å arrangere to ulike private sammenkomster på samme tid, for eksempel der en av sammenkomstene foregår i hagen og kun der, og en annen sammenkomst foregår innendørs og kun der.

Les også: Koronasmitte øker risiko for demens og depresjon

Kommunen går altså med på at det er tillatt å ha to gjester på besøk inne, og to gjester på besøk i hagen, men bekrefter ikke Nords tolkning av forskriften vedrørende at det er mulig å ha flere separate sammenkomster innendørs samtidig.

Pressekontakten sier også at dette gjelder for «større private eiendommer»:

– For flertallet av Oslofolk er dette ikke en aktuell problemstilling. Vi vil også minne om at anbefalingen er å ha så få sosiale kontakter som mulig, avslutter Arum.

– Svært inngripende og alvorlige tiltak

På pressekonferansen 15. mars sa byrådsleder Raymond Johansen følgende om besøksregelen:

– Dette er et svært inngripende og alvorlige tiltak. Vi vet at mange i byen lever som om dette er regelen. Men vi vet det er for mange som samles i private hjem og som fremdeles har for mye kontakt.

Les også: Mæland: - Oppfordrer nordmenn til å feriere i Norge

– Dette er godt begrunnede, målrettede, nødvendige og forholdsmessige tiltak. Det vil kunne snu smitteutviklingen i Oslo, hvis de følges av innbyggerne, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad.