Gå til sidens hovedinnhold

Oslo kommune vil kutte halvparten av parkeringsplassene på Huk

Byrådet i Oslo vil ha mer plass til buss og sykler ved Oslos mest populære badeplass.

Badeplassen Huk ligger ytterst på Bygdøy i Oslo. Dette er Oslos mest populære badestrand og på varme sommerdager er det vanskelig å finne parkering her. Nå vil bystyret i Oslo fjerne over 100 p-plasser.

«Hensikten med planen er å oppgradere kollektivanlegget og tilfredsstille kommunens overordnede føringer om at vekst i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange», står det i saksframlegget som nå skal behandles av bystyre 27. februar.

Les også

Måling viser 70 prosent økt biltrafikk etter at sykkelfeltet kom

Byrådet ønsker å omregulere den ene av de to parkeringsplassene. Halvparten av den største p-plassen skal bli kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei, annen veigrunn og friområde.

I dette planforslaget (pdf) går det fram at dagens 230 parkeringsplasser skal reduseres til 124 plasser. Dette vil gi plass til 200 nye parkeringsplasser for sykler, og bedre plass til busser, slik at kollektivtilbudet til Huk kan bli bedre.

Les også

Raser mot bymiljøetatens sykkelvei-planer: - Bidrar til politikerforakt

Frykter bilkaos

Bydelsutvalget i Bydel Frogner er bekymret for at så mange parkeringsplasser forsvinner fra Huk. De frykter at færre parkeringsplasser vil føre til at badegjestene vil parkere langs småveiene i området.

«Det er viktig at parkering av privatbiler også løses på en god måte på Huk slik at det ikke oppstår uønskede forhold med ukontrollert parkering i tilliggende områder. Bydelsutvalget mener at antall parkeringsplasser som forsvinner er for høyt», står det i saksfremlegget.

Det ønsker ikke byrådet at bystyret skal ta hensyn til:

«Å redusere antall p-plasser er i tråd med nasjonale mål om å redusere klimautslipp. Forslagsstiller mener foreslått reduksjon av parkeringsplasser er forsvarlig tatt i betraktning at hovedhensikten med planforslaget er å legge til rette for kollektivtransport, gående og syklende», står det i saksfremlegget.

Les også

Maxbo pålegges å ofre 44 p-plasser for å gi plass til sykkel

Ville bygge p-hus

Det vil bli vurdert å etablere et informasjonssystem som opplyser om ledige p-plasser for å redusere trafikk på leting etter p-plass i området.

En nabo til parkeringsplassen på Huk har ytret ønske overfor kommunen om å bygge parkeringsplass under bakken på det aktuelle område, men byrådet har avslått dette fordi man mener at en slik prosess vil forsinke tiltaket.

Kommentarer til denne saken