Gå til sidens hovedinnhold

Oslo må betale opp mot 100 millioner til private barnehager: - En skandale

Barnehagestrid:

Fylkesmannens konklusjon kan få store konsekvenser for Oslo.

Halvannet år har nå gått siden Nettavisen skrev at Private barnehagers landsforbund (PBL) kom med et gigantkrav mot Oslo kommune, fordi de mente de private barnehagene ikke hadde fått utbetalt pengene de har krav på.

Striden gjelder beregningen av driftstilskudd til barnehagene for driftsåret 2018.

Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken konkludert med at det er feil i Oslo kommunes beregning av tilskuddssats, og opphever kommunens vedtak fra 30. oktober 2018.

- Det er selvfølgelig veldig gledelig for de barnehagene som samlet endelig vil få etterbetalt ganske store summer som de hele tiden har hatt krav på, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til Nettavisen.

Les mer: Private barnehager varsler gigantkrav mot Oslo kommune

- En stor skandale

Lindboe beskriver den betente saken som en stor skandale.

- Først og fremst vil jeg si at det er en stor skandale. Dette er en sak som har pågått over to år, der PBL har gjort Oslo kommune oppmerksom på at beregningene har vært feil. Så har kommunen bestridt dette, og omsider kommer heldigvis denne avgjørelsen fra Fylkesmannen - som er endelig også, sier hun.

Lindboe sier det ikke er avklart akkurat hvor stor sum Oslo kommune nå må tilbakebetale til barnehagene.

- Men det er over 300 private barnehager i Oslo, så det er betydelige summer de har gått glipp av hvert år. Det kan være snakk om opp mot 100 millioner kroner, sier hun.

Det var nettstedet barnehage.no som først omtalte Fylkesmannens avgjørelse.

- Skulle kommet barna til gode

Lindboe er tydelig på at avgjørelsen fra Fylkesmannen må få konsekvenser også for driftstilskuddene i 2019 og 2020, og ifølge deres beregninger er det snakk om mellom 30 og 40 millioner kroner årlig.

- Dette er veldig alvorlig, for det er penger som skulle kommet barna til gode. Vi vet at økonomien i private barnehager er ganske anstrengt, og Oslo kommune ligger på et unaturlig lavt tilskuddsnivå sammenlignet med hva de bruker på egne barnehager, sier hun.

Ifølge henne driver mange barnehager med underskudd.

- Det mest alvorlige i denne saken er at pengene kunne vært brukt på å sette inn ekstra vikarer, til turer for barna, innkjøp av leker og oppussing. Dette skulle komme barna som var i barnehagen da til gode, så det å få etterbetalt hjelper jo aldri de barna pengene skulle kommet til gode, sier hun.

Les også: Rådmenn slakter egen finansiering av private barnehager

Byråden: - Mente det var korrekt

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier kommunen ikke bevisst har brutt regelverket, i saken som de har kranglet om i flere år.

- Vi har beregnet tilskuddet slik vi mener har vært korrekt. Klagen omhandler temaer som ikke er tydelig regulert i regelverket. Også statlige myndigheter har vært i tvil, og Fylkesmannen har ventet i nærmere to år på en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet før de behandlet saken, sier Thorkildsen til Nettavisen.

- Nå trenger vi tid til å vurdere konsekvensene av vedtaket og må komme nærmere tilbake til hvordan det skal følges opp, sier hun.

Thorkildsen er enig med PBL i at offentlig tilskudd skal komme barna til gode, men kommer samtidig med et spark mot de private barnehagene.

- Da er det et paradoks at de økonomiske tilsynene vi har gjennomført de siste årene, viser at det er nødvendig å føre aktiv kontroll med at private barnehager etterlever reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, sier hun, og påpeker:

- Det er et stort problem at den private barnehagesektoren er stadig mer dominert av store kommersielle kjeder, og at enkelte av dem har tatt ut store overskudd. Barnehager skal være velferd, ikke butikk.

Les også: Dette er Norges beste private barnehage

- Til spabehandlinger

Thorkildsen viser til at private barnehager har måttet tilbakebetale flere millioner kroner de siste årene.

- Oslo kommune har i flere år bygget opp solid kompetanse på et eget tilsyn. Dette har resultert i at private barnehager har måtte betale tilbake flere millioner kroner i offentlig støtte som de blant annet har brukt til utenlandsturer, spabehandlinger og høy lønn og husleie til eierne, i stedet for å gi barna et bedre barnehagetilbud. Jeg registrerer at Lindboe hopper bukk over dette i kritikken hun fremmer her, sier hun.

Les også: Med dette enkle trikset tjener du mange tusen kroner på rentestupet: – Så å si gratis penger (+)

Kritikken får imidlertid Lindboe til å slå tilbake:

- At det er et stort problem er helt feil. Vi er helt enig i at det skal føres tilsyn, men det er et uklart regelverk og små summer som må betales tilbake. Men å sette dette opp mot de 100 millionene som Oslo kommune som en stor aktør burde ha kontroll på, da kaster man stein i glasshus, sier hun.

- Men det er jo alvorlig at skattepengene går til spabehandlinger?

- Det er etter det jeg kjenner til én sak. Det var en jobbreise der lederne hadde gått på spa, med kostnader på om lag 4000 kroner. Det skal ikke unnskyldes, men det var et engangstilfelle. Jeg synes det er veldig uredelig å gjøre en enkelthistorie til at det er regelen, så det er helt åpenbart at det er en motstand mot private barnehager i kommunen, sier Lindboe.

Dette er stridens kjerne

Ifølge Fylkesmannens avgjørelse har PBL påpekte følgende tre regelbrudd i sin klage:

  • Lønn og driftsutgifter til enhetsledere og andre ledere som er klassifisert som administrasjonsutgifter, innebærer en feil ved beregningen som må endres.
  • Konkurranseutsatte barnehager skal tas ut av beregningsgrunnlaget. Dette er kjøp av barnehagetjenester av private leverandører og det er etter PBL sitt syn ikke riktig at disse tjenestekjøpene skal tas med i beregningsgrunnlaget.
  • Vedtaket er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil. Etter deres syn er det i mange tilfeller ikke mulig å etterprøve om kostnader til kurs og prosjekter som kommunen har tatt ut av beregningsgrunnlaget, er korrekt ført.

Fylkesmannen konkluderer slik i sin avgjørelse der de opphever vedtaket:

«Fylkesmannen har kommet frem til at det er feil ved kommunens vedtak om tilskuddssats når det gjelder kostnader til lederstillinger (klagens punkt 1), og konkurranseutsatte barnehager (klagens punkt 2). Klager gis delvis medhold».

Kommentarer til denne saken