Gå til sidens hovedinnhold

Oslo: Over dobbelt så mange dødsfall på kommunale sykehjem

- Venstresidens stadige angrep på de private sykehjemmene kunne de kanskje spart seg for, sier Høyre.

Så langt er det meldt om 36 korona-dødsfall ved sykehjemmene i Oslo, og en gjennomgang Nettavisen har gjort, viser at det har vært klart flest dødsfall ved de kommunale sykehjemmene.

Siden korona-epidemien traff Norge for alvor i midten av mars og frem til i dag, er 25 eldre personer med korona-smitte meldt døde på sykehjem med kommunal drift.

Til sammenligning har det vært fem dødsfall på hovedstadens private, kommersielle sykehjem - og seks dødsfall på de private, ideelle sykehjemmene.

Totalt er det 22 kommunale og 20 private, kommersielle og ideelle sykehjem, i Oslo. Kommunen drifter om lag 60 prosent av alle sykehjemsplassene.

- Det har vært beboere som har dødd etter å ha blitt syke med covid-19 på 10 av 42 institusjoner i Oslo. Av de ti sykehjemmene er det både kommunal, ideell og kommersiell driftsform, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten til Nettavisen.

Sykehjemsetaten viser til at 70 prosent av smittetilfellene har vært på de skjermede plassene, spesialplasser for beboere med demens hvor det er krevende å opprettholde en sosial avstand. Plasser som i hovedsak er lokalisert på kommunale sykehjem.

- Det er mest ordinære plasser på private sykehjem, for disse plasstypene er bedre egnet for konkurranseutsetting, påpeker etaten.

Les også: 3500 avvik ved Oslos sykehjem - klart flest på kommunale

Har flest dødsfall

Flest dødsfall har det vært på det kommunale sykehjemmet Nordseterhjemmet på Nordstrand i Oslo. Ved sykehjemmet, som har 90 langtidsplasser og 30 kortidsplasser, er totalt ti beboere bekreftet døde etter å ha blitt syke av koronaviruset.

Nordseterhjemmet har hatt et stort utbrudd der flere beboere og medarbeidere har blitt smittet, og kommunen har bedt Fylkesmannen åpne tilsyn av sykehjemmet.

Nest flest dødsfall har det vært på de private sykehjemmene Oppsalhjemmet (127 plasser) som drives av Norlandia og Bekkelagshjemmet (48 plasser) som drives av Kirkens bymisjon, der det har vært fire korona-dødsfall på hvert sted.

Den siste uken er det også meldt om et nytt korona-utbrudd ved et av Oslos sykehjem. På det kommunalt drevne Furusethjemmet på Furuset døde tre beboere forrige helg. Furusethjemmet er Oslos største sykehjem med 86 langtidsplasser og 76 plasser for demente pasienter.

Før helgen var 244 korona-dødsfall registrert i Norge. Da var gjennomsnittsalderen på de døde 82 år, og 55 prosent var menn. I løpet av helgen steg antallet altså til 248.

Se oversikt over alle dødsfallene i faktaboksen.

- Trist og alarmerende

Dødsfallene ved sykehjemmene får lederen av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp), til å slå alarm.

- Over halvparten av dødsfallene på grunn av covid-19 i Oslo har skjedd på sykehjemmene, de fleste tilfeller på kommunale sykehjem, deretter private og ideelle sykehjem, slik tallene ser ut per dags dato. Dette er både trist og alarmerende, og mine tanker går til de eldre, pårørende og ansatte, sier Stenersen til Nettavisen.

Hun tror det kan være flere grunner til at de private sykehjemmene kommer bedre ut.

- At smitten er over dobbelt så stor på kommunale sykehjem som på private sykehjem, kan ha noe med at på de fleste private og ideelle sykehjem jobbes det aktivt med en god ledelses- og ansattkultur, hvor både avvik, hendelser og tilbakemeldinger av negativ og positiv art skjer tett og ofte med ledelsen, sier hun.

Se eldrebyrådens tilsvar til kritikken lenger ned.

- Har mindre sykefravær

Stenersen mener det også er «kort vei fra ulike ledd» på private sykehjem.

- Dette er slik man stadig blir bedre og slik man lærer. Hvis man har en frykt for å komme med kritikk, for eksempel innen smittevern, og har en ledelse som er lite samlet, vil dette føre til at man lærer mindre og får dårligere kvalitet, sier hun.

Frp-politikeren tror forskjellen også kan ha en sammenheng med lite sykefravær og mindre bruk av ufaglærte ansatte ved de private sykehjemmene.

- Vi skal også huske på at uansett hvilken styringsform sykehjemmene har, så har de ansatte prøvd sitt aller beste for våre eldre på sykehjemmene, påpeker hun samtidig.

Les også: Seks nye koronadødsfall på Oslos sykehjem

Høyre: - De kunne spart seg

Høyres helsepolitiske talsperson i Oslo, James Stove Lorentzen, mener dødstallene viser at venstresiden i politikken bør slutte å kritisere de private sykehjemmene.

- Venstresidens stadige angrep på de private sykehjemmene kunne de kanskje spart seg for. Vi har jo sagt hele tiden at dette er førsteklasses operatører, og så ser vi også at de har gjort en god jobb her, sier Lorentzen til Nettavisen.

Han understreker samtidig at han ikke kritiserer kommunens korona-håndtering.

- Det betyr ikke at jeg kritiserer de kommunale sykehjemmene. De har også gjort en god jobb. Det er noen flere dødsfall der, men jeg ser ingen grunn til å kritisere de kommunale sykehjemmene av den grunn. Det er uansett såpass lave tall, sier han.

- Gjort en kjempejobb

Helsepolitikeren sier han er imponert over alle som jobber med eldreomsorg, i Sykehjemsetaten og på sykehjemmene.

- De har gjort en kjempejobb. Selv om ett dødsfall et ett for mye, så er jo dette veldig beskjedne tall i forhold til for eksempel hva man har sett i Sverige. Vi har ikke hatt svenske tilstander, og det skal vi være veldig glade for, sier Lorentzen.

Han mener forklaringen er enkel, at man har ført en bevisst politikk og var tidlig ute med å organisere på en måte for å unngå videre smitte.

- Man må også huske på at det er 4-5 dødsfall på sykehjemmene i Oslo hver dag under normale tilstander, så 36 dødsfall fra mars er ikke mange, sier han.

- De siste dagene er det meldt om nye sykehjemsdødsfall i Oslo. Bekymrer det deg?

- Nå er jo smittetallene veldig lave i Norge generelt sett. At du får en liten oppblomstring kan være tilfeldig, svarer Lorentzen.

Les også: Full krangel om E18: - De rødgrønne holder alle som bor vest for Oslo for narr

Byråd: - Ikke bland inn ideologi

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen (Ap), reagerer imidlertid på kritikken fra opposisjonen.

- Variasjoner i hvem som har fått smitte og dødsfall avhenger av så mange ulike faktorer. Tallgrunnlaget er altfor tynt til å konkludere slik Stenersen gjør. Det å blande inn politisk ideologi i dette vil jeg sterkt fraråde. Vi skylder alle ansatte en stor og sterk takk for et arbeid som er gjort på vegne av oss alle i en vanskelig tid, sier Steen til Nettavisen.

Steen mener noen av suksesskriteriene i Oslo nettopp er et godt samarbeid mellom private aktører og kommunen.

- Kommunen utvikler prosedyrer for de private, kjøper inn og distribuerer ut smittevernutstyr, påpeker byråden, og legger samtidig til:

- Ser man på tallene over dødsfall pr smittede er Oslo i verdensklasse i bekjempelsen av korona. Jeg er imponert og stolt av den innsatsen alle ansatte på Oslos sykehjem gjør og har gjort i disse vanskelige månedene, uavhengig av hvilket eierforhold sykehjemmet man jobber ved har.

Les også: Sykepleierne gikk kraftig opp i lønn da kommunen tok over: - Slutt på lønnsranet

6500 er testet

Oslo kommune har også opprettet en egen behandlingsenhet ved Solvang helsehus for covid-19-smittede hjemmeboende, eldre pasienter. Der er det registret seks dødsfall, som kommer i tillegg til dødsfallene ved de ordinære sykehjemmene.

Behandlingsenheten driftes av Sykehjemsetaten, og flere av pasientene som har vært til behandling der, kommer fra sykehus.

Ifølge Sykehjemsetaten er det per nå medarbeidere med påvist smitte i tilknytning til 10 av 42 institusjoner i Oslo. Totalt er det gjennomført 3139 tester av totalt rundt 4100 beboere og pasienter på institusjonene. 64 av beboere har blitt friske etter å ha vært syke med covid-19. En beboer på langtidshjem er syk med covid-19,

Det er også gjennomført 3383 tester av totalt rundt 10.000 medarbeidere. 141 medarbeidere er friske etter å ha vært syke med covid-19, og 25 medarbeidere er syke med viruset. 91 medarbeidere er i hjemmekarantene.

De siste årene har byrådet i Oslo jobbet for å rekommunalisere flere av de private sykehjemmene, og det fikk Frp-leder Siv Jensen til å tordne i fjor:

Også flest avvik

I forrige uke ble det også kjent at det i første kvartal i år har vært en økning i antall innmeldte avvik ved de kommunale sykehjemmene, og en nedgang ved de private.

Sammenlignet med første kvartal i 2019, er det meldt 605 flere avvik ved kommunale sykehjem, og 594 færre avvik ved private sykehjem. Totalt ble det meldt inn 3500 avvik ved alle byens sykehjem.

- Mange meldte avvik er et kvalitetstegn og vi jobber systematisk for å øke antallet meldte avvik, sa Jagmann i Sykehjemsetaten.

Han viste også til at det siden første kvartal i fjor er blitt tre færre private institusjoner. Kommunen har overtatt driften av Uranienborghjemmet og Ullerntunet - og Lambertseterhjemmet er avviklet fordi det bygges nytt sykehjemsbygg.

Les mer her: 3500 avvik ved Oslos sykehjem - klart flest på kommunale

Kommentarer til denne saken