Gå til sidens hovedinnhold

Oslo-rektor: - Urettferdig og urimelig at vi ikke får flere lærere

Oslo er langt unna målet om å oppfylle lærernormen.

Den nye lærenormen i grunnskolen trådde i kraft 1. august i fjor.

Stortinget har bestemt at det skal være én lærer per 16 elever i 1. til 4. klasse og én lærer per 21 elever i 5. til 10. klasse.

Fra høsten 2019 er målet at det skal være én lærer per 15 elever i 1. til 4. klasse og én lærer per 20 elever i 5. til 10. klasse, ifølge Utdanningsdirektoratet.

I Granavolden-plattformen har regjeringen blitt enige om å «følge opp lærernormen, herunder finansiering gjennom frie inntekter fra 2020».

44 av 138 skoler oppfylte kravet

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser nemlig at av 138 offentlige barne- og ungdomsskoler i Oslo, oppfylte kun 44 skoler normen da det ble gjort opp status 1. oktober i fjor, ifølge Aftenposten.

I Bergen, Kristiansand og Trondheim er de i mål, men det ved mange Oslo-skoler er langt frem.

Her kan du sjekke hvordan din skole ligger an!

Rektor: - Urettferdig og urimelig

Nettavisen har sett nærmere på tallene fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 2018, som viser behovet for - eller overskuddet av - lærere fordelt på trinnene 1.-4., 5.-7. og 8.-10.

Rektor Anne-Karin Bjerkebro ved Brannfjell skole fortviler:

- Jeg reagerer kraftig på at politikere i regjering sier at de vil finansiere dette, uten at Oslo får de nødvendige midlene, sier hun til Nettavisen.

På ungdomstrinnet mangler hun fire lærere for å oppfylle lærernormen for skoleåret 2019/20.

Bjerkebro sier Brannfjell skole er en av mange Oslo-skoler som rammes av at Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 2017 legges til grunn - ikke GSI 2018.

- Dette er både urettferdig og urimelig, påpeker hun - og håper på en løsning innen neste skoleår.

- Regjeringen har løpt fra regningen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) hun ikke kan love ytterligere penger på bordet til skolene i det reviderte kommunebudsjettet i juni:

– Vi kan ikke forskuttere det nå. Hovedproblemet her er at regjeringen løper fra regningen. Stortinget har vedtatt at lærernormen ikke skal gå ut over kommunenes økonomi, men Oslo ble underfinansiert i 2018, og det er fortsatt uklart hva som skjer fremover, sier hun til Aftenposten.

Oslo med underskudd

Oslo kommune har i hele det rødgrønne byrådets periode gått med store overskudd, hvilket også blir fasiten for 2019.

Nettavisen har vært i kontakt med Utdanningsetaten.

- Hvorfor legges GSI 2017 - og ikke GSI 2018 - til grunn for skoleåret 2019/20?

- I 2018 mottok Oslo kommune totalt 227 millioner i øremerket tilskudd til økt lærertetthet. Av dette var 128,7 millioner videreføring av tilskuddet som også ble gitt tidligere år. De resterende 98,2 millioner var Oslos andel av en særskilt kompensasjon på 200 millioner som ble fordelt mellom kommunene som var lengst unna lærernormen basert på GSI-tall for gruppestørrelse 2. Oslos andel av denne tildelingen ble fordelt til skolene basert på tilsvarende kriterium, gruppestørrelse 2 fra GSI 2017, svarer Utdanningsetaten og fortsetter:

- I 2019 er fordelingen av disse midlene videreført med helårseffekt, blant annet som følge av at midlene i utgangspunktet skal benyttes til faste stillinger ved skolene. En fordeling basert på 2018-tallene ville også gi mindre treffsikkerhet. At en skole ikke oppfyller lærernormen høsten 2018 kan ha flere årsaker. Blant annet kan skolen ha fått tildelt midler i 2018, men ikke fått rekruttert lærere. Det bør ikke medføre en økt tildeling.

- Hvor mange - og hvilke - skoler i Oslo kommer derfor ikke til å få oppfylt lærernormen?

- Oppfyllelse av lærernormen måles etter gruppestørrelse 2 i GSI. Dette er et uttrykk for forholdet mellom skolens planlagte lærertimer og elevtimer inneværende skoleår, rapportert per 01.10. Det er ikke mulig på forhånd å vite hvor mange, eller hvilke, skoler som vil oppfylle normen eller ikke, svarer Utdanningsetaten.

rhs
rhs

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg slår fast at kommunene har ansvaret og har fått nok midler.

- Kommunenes ansvar:

Nettavisen har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet.

- Landets kommuner blir kompensert mer enn fullt ut for innføringen av lærenorm i 2018 og 2019, og regjeringen mener derfor det er lagt godt til rette for innføring av lærernormen, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg til Nettavisen.

Og fra øverste hold er det ingen tvil:

- Det er kommunenes ansvar å fordele midlene mellom skoler slik at lærernormen oppfylles. Regjeringen forutsetter at kommunene har brukt de øremerkede midlene de fikk i perioden 2015-2018 til flere lærerstillinger.

Kommentarer til denne saken