Det rødgrønne byrådet vil bruke flere millioner kroner på oppkjøp av private barnehager. Dette kom frem i Oslo-byrådets forslag til revidert budsjett.

I 2021 er det planlagt oppkjøp av to barnehageseksjoner, der byrådet har avsatt 137 millioner kroner til kjøpene.

Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, mener prosjektet til Oslo-byrådet vil føre til tap for både voksne og barn i kommunen.

– Vi har et byråd med ideologiske skylapper. Istedenfor å bruke 137 millioner kroner på å sikre kvaliteten i barnehagen slik at det blir bedre for barna, så skal de bruke pengene på å unngå at private aktører driver barnehager, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

Ingen private barnehager

Private barnehager står for omtrent halvparten av barnehageplassene i Norge og blir som oftest bygd i samarbeid med kommunen. I dag blir de private barnehagene finansiert av foreldrebetaling og offentlige tilskudd.

Likevel blir det stadig tydeligere at det rødgrønne byrådet ikke ønsker flere private barnehager i Oslo.

Gunnar Stavrum: Dette forslaget fra den tidligere Ap-statsråden truer de 135.000 barna i private barnehager

I fjor dekket Nettavisen barnehagestriden på Økern, der Oslo-byrådet endte med å kjøpe opp en Espira-barnehage til 65 millioner kroner. Nå ønsker byrådet å bruke mer av felleskassa til å kjøpe opp private barnehager.

– Oslo byråd har samarbeid med Rødt, der målet er at Oslo ikke skal ha flere private barnehager. Konsekvensene av dette er at man over tid vil få dårligere barnehager og at byrådet bruker opp penger som ellers kunne gått til velferd i Oslo, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

Tybring-Gjedde får støtte fra utdanningspolitisk talsperson i Oslo Høyre, Mehmet Kaan Inan, som legger til at foreldre med barn i private barnehager jevnt over er mer fornøyde enn de som har barn i kommunale barnehager.

– Vi vet også at private barnehager kan driftes rimeligere, blant annet fordi mindre penger blir borte i byråkrati og stivbeinte innkjøpsordninger. Hvis byrådet i Oslo hadde vært opptatt av kvalitet og ikke bruke mer skattepenger enn nødvendig burde de lagt til rette for flere private barnehager, ikke færre, sier Kaan Inan til Nettavisen.

Les også: Byrådet i Oslo kjøper barnehage for 65 millioner: - Helt hårreisende midt i koronakrisen.

Til sammenligning påpeker han at byrådet i samme reviderte budsjett legger opp til å sette av 438 millioner kroner til tiltak som skal motvirke negative effekter av koronapandemien.

Dette inkluderer en rekke tiltak til skoler, barnehager, frivillighet og barne- og ungdomsaktiviteter.

Kaan Inan mener det er drøyt at byrådet vil bruke nesten en tredjedel av dette på å kjøpe opp private barnehager.

Stoppe kommersielle krefter

I kjølevannet av korona-pandemien er Oslo Kommune i en vanskelig økonomisk situasjon, der skatteinntektene har stupt. Det er derfor forventet at kommunene skal kutte i budsjettene. Likevel planlegger Oslo-byrådet å bruke store summer på oppkjøp av barnehager.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier til Nettavisen at prosjektet er en bevisst politisk endring, der målet er å sørge for at kommersielle krefter holdes utenfor barnehagesektoren.

Hun legger til at dersom kommunen eier barnehagene selv, kan de sikre at pengene som bevilges faktisk går til formålet og ikke til profitt for eierne.

- Med kommunal drift får vi mulighet til å ta sosiale hensyn og sørge for større blanding av barn, i stedet for at vi overlater til hver enkelt private barnehage å bestemme hvem de vil ta inn, uten mulighet til noen krav og føringer, sier Thorkildsen til Nettavisen.

Denne uken omtalte VG Nordens største private barnehagesjef Hans Jakob Sundby, som eier og administrerer et konsern som omsetter for over seks milliarder kroner i året.

Thorkildsen er bekymret for slik profitt i barnehagesektoren, og legger til at enkelte private Oslo-barnehager tar ekstrakostnader for eksempelvis matkostnader. Slike ordninger gjør at enkelte familier ikke får råd til barnehageplassen, påpeker hun.

Større valgfrihet

Høyre mener både private og kommunale barnehager burde ha et godt samspill, der de kan lære av hverandre. På denne måten vil foreldrene oppleve en større valgfrihet.

Høyre-representantene mener byrådets prioriteringer er sløseri og anser oppkjøpene som unødvendige tiltak i en tid der kommunen trenger midlene på andre områder.

– Her er et forvarsel for hva som kan skje ved et eventuelt regjeringsskifte, understreker Tybring-Gjedde til Nettavisen.

– Dersom Arbeiderpartiet med et sterkt Rødt prøver å kjøpe opp private tjenester fra kommune til kommune, vil det koste skattebetalerne mye penger, uten at de får noen bedre tjenester.

- Oslo kommune har aldri hatt så mye penger som nå, og aldri har sløst så mye som nå, understreker også Kaan Inan til Nettavisen.