Gå til sidens hovedinnhold

Oslo-sosialtjenesten vil ha eget NAV-telefonnummer

For mer enn ett år siden ble det felles telefonnummer til alle landets NAV-kontorer. Men ikke i Oslo.

OSLO: For litt over ett år siden åpnet NAVs største offentlig kontaktsenter med «felles telefonlinje», tlf. 55 55 33 33. Ifølge NAVs egne hjemmesider er målet å svare innen 30 sekunder. Men det er kanskje ikke alltid så enkelt å få et raskt svar, når NAV Oslo ikke engang har ett felles sentralbordnummer.

Det samme gjelder for Bergen. Det fordi det politisk i de to store byene, ikke er ønske om å ha felles nummer for de statlige NAV-tjenestene, som trygd og arbeidsytelser, med NAV kommune-tjenesten, altså sosialtjenesten.

Det går også frem av NAVs informasjon at det hver dag er 25 000 henvendelser til NAV Kontaktsenter, eller åtte millioner i året. Men noen av de som ringer det felles kontaktsenternummeret, får altså beskjed om å ringe et annet nummer – som for eksempel i hovedstaden. De som skal søke sosialtjenester, må nemlig ringe Oslo kommunes sentralbord, 02180, istedet.

Problematisk?

Nei, det synes ikke byrådssekretær for sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H), Thea Kristine Schjerven.

Det er selvfølgelig uheldig at NAVs fellesnummer ikke lenger er kompertibelt med Oslos hovednummer. Imidlertid er det ikke ønske om å skille ut den kommunale tjenesten med et annet nummer enn hovednummeret til Oslo kommune. Det ser vi på som en eventuell større problemstilling, dersom de egentlig skal til en kommunal tjeneste utenfor NAV systemet.

Det skal også være slik at de som ringer telefonnummeret til NAV-stat-tjenestene, kan få videre veiledning der, dersom de trenger å søke kommunal tjeneste. Trenger man for eksempel arbeidsavklaringspenger, og trenger i tillegg sosialhjelp, så skal veilederne i NAV Stat kunne hjelpe klienten videre i systemet, uten at klienten må ringe opp igjen til NAV kommunetjenesten, sier Schjerven.

Ett telefonnummer ville gjort det enklere

NAV Stat legger ikke skjul på at hadde det vært opp til de, så hadde det vært felles telefonnummer til NAV, for hele Norge.

Det er noe vi har ønsket, men dette er en politisk avgjørelse i hver kommune. Bergen har også to forskjellige telefonnummer. Det er feiloppringninger i løpet av dagen, til kontaktsenteret, men vi har ingen tall på dette, forteller områdedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud.

Det er en utfordring å drive godt med todelt ledelse og todelte NAV-kontorer. Ett telefonnummer ville gjort det litt enklere, legger han til.

En inngangsdør, to telefonnumre

I 2005 ble det politisk enighet om en statlig arbeids- og velferdsetat med oppgaver fra Aetat og trygdeetaten og felles statlig og kommunalt NAV-kontor i hver kommune. Reformen ble iverksatt sommeren 2006. "NAV-kontoret er brukernes fysiske kontaktsted og representerer én inngangsdør til alle oppgaver som ivaretas av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen..." står det blant annet om NAV-reformen på Regjerings hjemmesider. Én inngangsdør, men foreløpig ikke ett telefonnummer. Ihvertfall ikke for Oslo.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping