Dommeren i Oslo tingrett kom med sin klare anbefaling etter å ha hørt på en rekke vitner som har fortalt om arbeidsmiljøet rundt Line Andersen.

Torsdag vitnet en rekke personer som fortalte om en dyktig og blid Line Andersen, men også en Andersen som påførte kolleger store psykiske belastninger på grunn av sin væremåte.

Les hva kolleger sier om Line Andersens destruktive væremåte overfor kolleger
Les også: - Jeg kjenner ikke igjen mitt NRK i denne saken

Dommer Helen Andenæs Sekulic sa til partene at en dom ikke vil løse konflikten mellom partene. Tvertimot kan den eskalere konflikten ved at den tapende part anker dommen til lagmannsretten, og på den måten drar konflikten ut i tid.

- Kan ikke gjøre noe med arbeidsforholdet

- Retten kan ikke gjøre noe med arbeidsforholdet i sporten. Det er usikkert for retten hva et slikt stempel vil gjøre for den videre prosessen med arbeidsmiljøet, sa hun.

Sekulic anmodet derfor på det sterkeste partene å finne en annen løsning.

Flere kolleger, også de som kritiserte Line Andersens væremåte, mener det er ubegripelig at arbeidskonflikten har havnet i Oslo tingrett.

- Jeg har lyst å si at det er helt ubegripelig at vi står her. Jeg har kjent Line halve livet og tenkt at vi skulle finne løsning så vi kunne jobbe sammen igjen, sa redaksjonssjef Thorbjørn Sarre-Jensen da han vitnet i retten torsdag.

Ba partene finne annen løsning

Andersens kollega, Ole Rolfsrud sa: - Jeg synes det er helt ko-ko at vi står her.

Berit Rekaa (60), som har vært tillitsvalgt i NRK i en årrekke, sa at det vanlige i slike koflikter er å snakke om problemene og gå videre.

Dommeren i Oslo tingrett anmodet altså partene om å følge en slik vei, og finne en annen arena enn domstolen til å løse problemene.

- Jeg hører at NRK er åpen for innspill til konfliktløsning. Andersen sier at hun vil være med, hvis hun har tillit til prosessen. Det er fornuftig med en fornyet vurdering av en slik løsning. Vi kan ikke la være å si at det er fornuftig å gå en runde, sa dommeren.