I oktober skrev Nettavisen at over 50 år gamle lønnetrær skal fjernes på Lambertseter i Oslo for å gi plass til sykkelfelt.

Men naboene reagerte sterkt, og kalte kommunens hogstplaner for rasering. Over 1000 naboer skrev under på et opprop mot hogsten, som ble levert til MDGs miljøbyråd.

«Vi mener det er et paradoks at kommunen tyr til miljøfiendtlig nedhugst for å bygge miljøvennlig sykkelsti», skrev aksjonsgruppen.

- Den beste julegaven

Men nå er trærne reddet, etter at Oslo bystyre i forrige uke stemte for et innbyggerforslag om å ikke hogge ned de gamle lønnetrærne.

Det ble vedtatt å bevare alle trærne på strekningen fra Mikrobølgen til Urtestien på Lambertseter, og at det må gjøres nye vurderinger for å finne egnet løsning for å ta vare på trærne på strekningen sykkelfeltet skal bygges.

Talsperson for Langbølgen lønneallés venner, Honorata Gajda, er jublende glad.

- Det er den beste julegaven vi kunne fått, sier Gajda til Nordstrands Blad.

- Er veldig glad

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, var en av dem som kritiserte hogstplanene - samtidig som det rødgrønne Oslo-byrådet vil plante 100.000 nye trær.

Også han er glad for at saken er løst til jul.

- Jeg er veldig glad for at byrådspartiene til slutt snudde og at Venstres opprinnelige forslag ble enstemmig vedtatt i bystyret. Nå er trærne i Langbølgen reddet, sier Bjercke til Nettavisen, og legger til:

- En stor julehilsen til de lokale aksjonistene som har stått på i lang tid.

Da saken ble kjent gikk Bjercke har ut mot byrådet.

- Byrådet, særlig med MDG i spissen, har jo gått veldig høyt på banen og sagt at de vil plante 100.000 trær i Oslo, samtidig som vi ser eksempel på eksempel på at de feller trær som ikke trenger å felles, sa han.

Berg ba om løsning

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo, sa i oktober at hun ville se på en mulig løsning for trærne.

- Når en by skal utvikles er det av og til nødvendig å bytte ut trær, men jeg ønsker selvsagt å beholde så mange trær som mulig. Derfor vil jeg be Bymiljøetaten se om det finnes en sykkelløsning som gjør at vi ikke trenger å fjerne trærne på den aktuelle delen av strekninga som går forbi Munkelia borettslag, sa Berg til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel i Oslo for å få en kommentar til saken.