I helgen fikk Oslo-politiet melding om to grove voldtekter, en av dem betegnes som overfallsvoldtekt. Tirsdag skrev Nettavisen at dette statistisk ga voldtektsoffer nummer 48 hittil i år, dette er dobbelt så mange overfallsvoldtekter hittil i år som i hele fjor.

Betydelig økning
Med disse tallene utmerker Oslo seg som voldtektsversting sammenlignet med København og Stockholm. Ferske tall NRK har hentet ut fra politidistriktene i hovedstedene, viser at økningen i antall anmeldte voldtekter i den norske hovedstaden har økt med over 84 prosent over en tiårs periode. Økningen innebærer alle typer voldtekt, og viser en økning på 20 prosent bare på de siste tre årene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Man må samtidig ta høyde for at mørketallene er høye, skriver nettstedet. Tendensene i Stockholm og København går imidlertid i motsatt retning, og tallene er mer oppløftende. I Sverige finnes ingen fersk statistikk over overfallsvoldtekter, da politiet ikke benytter begrepet. Men for den tilsvarende termen utendørsvoldtekt, er status en økning på 15 tilfeller fra samme periode i år.

Nedgang i København
I København har antall voldtekter gått noe ned fra 2008, fra 49 sammenlignet med 44 i 2010.

Leder for justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg (Frp) er overrasket over de høye voldtektstallene i Oslo.

- Dette sier noe om hvor voldsomt og ille det er i Oslo. Politidekningen i Stockholm og København er bedre, sier han til NRK.

Han mener mye av løsningen er mer synlig politi, parkvoktere og bedre belysning.