Gå til sidens hovedinnhold

Oslopakke 3 på skinner

Statens vegvesen dropper E6-lokket og prioriterer kollektivtrafikk istedenfor utbedring av veinettet.

Oslo: Rushtidsavgift innføres. Tunnel fra Bjørvika til Økern på rv. 4 droppes.

Istedet bygges tverrforbindelse på t-banen mellom Trosterud Alnabru og Økern.

E18 Mosseveitunnel tas bort. Ny trikkelinje fra Sinsen til Tonsenhagen bygges.

Dermed er det tverrpolitiske forliket om Oslopakke 3 utfordret. Vegvesenet og Jernbaneverket har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet nå gitt sitt faglige innspill til pakken.

Kollektivtrafikken må bli en vinner i konkurranse med bilbruk. Det krever at mer midler brukes til skinnegående transport, kombinert med trafikantbetaling, der det koster mer å kjøre bil i rushtiden enn andre tider på dagen. Dette er særlig viktig for å unngå økt trafikk i sentrale deler av Oslo, skriver etaten i en pressemelding.

Foreslår rushtidsavgift

Etatene ser for seg en kombinasjon av rushtidsavgift kombinert med kraftig oppjustering av kollektivtilbudet. Trafikken i indre by må begrenses kraftig.

Et mer finmasket system med flere snitt vil fange opp en større del av bilreisene i områder med kø og lokale miljøproblemer, heter det om fremtidig bomfinansiering.

For å finansiere trikk, t-bane og buss kan det være nødvendig å ta ut en del vegprosjekt som gir relativt liten nytte, heter det.

Som tidligere er vegvesenet skeptisk til bygging av E6-lokk.

Vi stiller spørsmål ved om E18 Mosseveitunnel og lokk har en miljønytte vil få en miljønytte som står i forhold til kostnadene, heter det.

Reklame

Meningsmålinger: - I enkelte tilfeller er det ren manipulering