Redaktør i den liberale avisen Minerva, Aksel Fridstrøm, mener at både Fornebubanen og Vest-korridoren ble vedtatt på helt feil forutsetninger og at prosjektene i dag bør skrotes - sammen med hele Oslopakke3-samarbeidet mellom Oslo og Akershus.

- Jeg er ikke imot bompenger prinsipielt. Det er fornuftig som et trafikkregulerende tiltak, men i dag har det blitt et kredittkort som gjør at de tror de kan lage hva som helst, sier han.

Prislappen på Fornebubanen har økt fra 4,5 milliarder til 16,2 milliarder kroner fra den ble vedtatt i 2013.

Prisen er i dag cirka 1,5 million for hver av de 11.000 boligene som ligger i planen for Fornebu. Les Nettavisens sak om budsjettsprekken her.

Onsdag gikk Frp inn for at Oslo bystyre skulle vrake Fornebubanen, mens Høyre og Venstre mener at Oslos rødgrønne byråd setter Oslopakke3 i fare (les egen sak).

Økte prisen med åtte Opera-bygg

Økningen i kostnadsoverslag for Fornebubanen, er likevel lite, sammenlignet med Oslopakke3-prosjektet «Vestkorridoren» - en 17 kilometer lang veistrekning på E18 mellom Lysaker og Asker, som er kostnadsberegnet til 40 milliarder kroner.

Da prosjektet kom inn i Oslopakke-avtalen i 2006, var kostnadsrammen 6,3 milliarder kroner.

Kostnadsanslaget har nå økt med åtte Opera-bygg, for alle de som husker bråket rundt byggingen av Norges dyreste bygg.

- Det vil antagelig være rimeligere å støpe veibanen i rent sølv, skrev Fridstrøm i en kommentar i 2018 der han tok til orde for å skrote hele Oslopakke3. Det mener han fremdeles.

- Jo før jo bedre. Skrot Oslopakke3 og la de som ønsker Vestkorridoren og Fornebubanen selge det inn på nytt med dagens kostnadsoverslag, sier han.

- Forutsetningene er brutt

- Noe av problemet, er at når et prosjekt er tatt inn i Oslopakken, så er det veldig vanskelig å ta det ut igjen, selv om forutsetningene for prosjektet er brutt. En av de viktigste forutsetningene for et prosjekt, er pris, sier Fridstrøm og poengterer at ingen privatpersoner eller bedrifter ville akseptert kostnadsøkninger som det her er snakk om.

Fridstrøm sier at Oslopakke3-samarbeidet gjør at ingen lenger har ansvar for kostnadsøkningen.

- Alle har tatt eierskap til samferdelsprosjektene og ingen får ansvaret for at de blir mange ganger dyrere enn da de ble vedtatt.

Dårlig finansieringsmodell

Han mener at bompenger er en dårlig måte å finansiere prosjekter på. Årsaken er at det koster mye å hente inn pengene, og den ekstra beskatningen rammer tilfeldig.

- Som trafikkregulering er bompenger bra, men hvis målet er å hente inn mest mulig penger, så er det andre måter å innrette beskatning på som gir en bedre sosial profil, sier han.

Fridstrøm mener at Oslopakke-samarbeidet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har resultert i mange gode prosjekter, som Operatunnelen, Bjørvikatunnelen og T-baneringen, men at dagens prosjekter er de dårlige som ble prioritert sist, og som burde ha blitt prioritert bort.

- Ambisjonsnivået for bompengeinnkrevingen og prosjektporteføljen burde vært langt lavere, nå er vi fanget i et fullstendig dysfunksjonelt system som ingen lenger har styring på, men han.