Gå til sidens hovedinnhold

Oslopolitiet mot trafficking

Fra årsskiftet opprettet Oslo politidistrikt en ny spesialgruppe med særlig ansvar for å bekjempe trafficking. Gruppa har fått navnet STOP.

OSLO: Oslopolitiet anser menneskehandel og hallikvirksomhet for å være en moderne form for slaveri hvor mennesker kjøpes og selges for profitt. Denne typen kriminalitet skal derfor prioriteres på grunn av de store konsekvensene dette har for ofrene som blir utsatt. Politidistriktet vil i følge en pressemelding forhindre at kvinner og barn i en sårbar situasjon blir seksuelt utnyttet, og vil bekjempe de kriminelle nettverkene som organiserer denne typen virksomhet.

Kartlegger annonsemarkedet

Oslo politidistrikts spesialgruppe mot trafficking (STOP) skal være en operativ enhet ved Seksjon for organisert kriminalitet, og bstår av 12 polititjenestemenn. Gruppen vil samarbeide med alle andre enheter innen Oslo politidistrikt. Gruppa skal gjennom etterretning og etterforsking initiere straffesaker innen trafficking og annen hallikvirksomhet.STOP har som målsetting å kartlegge annonsemarkedet og drive oppsøkende virksomhet både i innendørsmarkedet (leilighet, massasjestudio, restaurant/nattklubb og eskortevirksomhet) og utemarkedet (gateprostitusjon).Målet er å avdekke menneskehandel, hallikvirksomhet og prostitusjon der den prostituerte er under 18 år. Oslo politidistrikt vil etter sigende bruke alle tilgjengelige virkemidler i kampen for å ramme bakmennene innen denne virksomheten.

Egne politiadvokater

Det er utpekt politiadvokater med særskilt ansvar for iretteføring av disse sakene, og bruk av Oslo politidistrikts vitnebeskyttelsesgruppe skal gjøre det tryggere for jentene å vitne mot bakmenn. Spesialgruppen vil også sørge for at ofre for hallik- og traffickingvirksomhet blir henvist til riktig hjelpeinstans. STOP vil samarbeide med andre grupper innen fagfeltet nasjonalt og internasjonalt.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka