Det har lenge vært snakket om at Oslo er en delt by med rikdom i vest og fattigdom i øst. Dette har særlig venstresiden hatt fokus på foran hvert kommunevalg. Partiet Rødt har i tidligere valgkamper til og med arrangert guidede bussturer på vestkanten slik at folk skal få se hvor og hvordan de rike bor.

De siste fire årene har Oslo vært styrt av et rød-grønt byråd bestående av Arbeiderpartiet, SV og MDG. Rødt er støtteparti. Med denne konstellasjonen skulle en vente at byrådet jobbet hardt for å utjevne sosiale forskjeller og dra politikken i sosialistisk retning. Det har byrådet også gjort med innføring av eiendomsskatt, skrik om «velferdsprofitører» og «rekommunalisering» av velferdstjenester.

Radikalt og konfliktskapende

Alt dette er likevel overskygget av miljø- og samferdselspolitikken som er svært radikal og konfliktskapende. Bekjempelse av bilbruk er hovedgrepet. Virkemidlene er over 50 nye bomstasjoner, beboerparkering, stenging av gater og fjerning av parkeringsplasser. Parkeringsplassene har blitt erstattet av mye rart, deriblant to råtnende «utekontorer» der det ene nylig ble gjenfunnet på en ulovlig kommunal søppelplass like ved markagrensen.

Så omfattende er endringene i miljø- og samferdselspolitikken at det nå er rimelig å si at byen er delt på en ny måte. Områdene nær sentrum er så sterkt preget at Oslo innenfor ringveien langt på vei har blitt en miljøpolitisk slagmark der det bare er plass til dem som innfinner seg med denne politikken. MDG er i førersetet med byrådene for byutvikling og miljø og samferdsel. Folk som ikke vil innfinne seg med den bilfrie politikken presses ut. Oslo innenfor ringveien blir en MDG-getto.

MDG-gettoen

Caffe Latte-slurpende Grünerløkka-hipstere har lenge vært et skremmebilde på Oslo i resten av landet. Dette er de unge super-urbane som gjerne mistenkes for aldri å ha satt sine føtter nord for Sinsen-krysset, langt mindre for å ha noen forståelse for hvordan liv leves og verdier skapes andre steder i landet.

De super-urbane lever bilfrie liv innenfor ringveien og det blir stadig flere av dem. Mange av dem stemmer MDG og applauderer den bilfiendtlige politikken.

Valgresultatene fra forrige kommunevalg viser at det er innenfor Ring 3 at MDG har klart høyest oppslutning. Dette er også den delen av byen hvor MDG har fått utfolde seg fritt. Folk hindres i å bruke bil gjennom fjerning av parkeringsplasser, stenging av gater, innføring av beboerparkering og ikke minst nye bomringer.

Samtidig som de bilfrie hipsterne vokser i antall presses andre som ikke vil eller kan tilpasse seg det bilfrie livet ut av området. Folk som av ulike grunner har behov for, eller ønsker å bruke bil, er ikke lenger velkomne. Alle skal gjennom stadig sterkere virkemidler påvirkes til å gå og sykle. Folk som er dårlig til beins, har barn som må kjøres til fritidsaktiviteter, trenger bil i jobben eller for å kjøre til hytta er i stadig mindre grad velkomne i området.

Denne utviklingen medfører at Oslo innenfor Ring 3 blir stadig mindre mangfoldig og får et gettopreg med MDG i førersetet for utviklingen. Det blir mer og mer en MDG-getto.

Tesla-paradiset

Som nevnt har Oslo lenge vært en delt by med rikdom i vest og fattigdom i øst. Dette gjenspeiles også i mulighetene til å tilpasse seg miljø- og samferdselspolitikken. Gjennom kjøp av elbil unngås bompenger, drivstoffavgifter og problemer med beboerparkering.

Men elbil er dyrt å kjøpe selv uten avgifter. Særlig store elbiler med lang rekkevidde er kostbart. Derfor kreves det god økonomi for å tilpasse seg og få fordelene. Særlig hvis bilen trengs til lengre turer, for eksempel til hytta, holder det ikke med en elektrisk småbil. I tillegg er det enklest å lade med egen garasje. Uten garasje er man henvist til offentlige ladeplasser der det ofte er kø.

Av disse grunnene har tettheten av elbiler på Oslos vestkant blitt stor. Å erstatte Range Roveren med en Tesla Model X er neppe et stort offer for dem som har gjort det, samtidig som det fortsatt går fint å kjøre til hytta hver helg og leve som før. Bonusen er avgifts- og bompengefritak verdt hundretusenvis av kroner. Slik har vestkanten i Oslo blitt rene Tesla-paradiset.

I dette området stemmer folk Høyre, og partiet hadde i flere av vestkant-bydelene over 50 prosent oppslutning i forrige kommunevalg. Kjernevelgere med god økonomi i dette området mottar elbil-fordeler mer enn noen andre, og diesel-salget her har stupt. Dette forklarer hvorfor Høyre i Oslo ikke bryr seg særlig om bompenger. Så lenge MDGs bilfiendtlige politikk med stenging av veier og andre bil-hindrende tiltak ikke ekspanderer inn på Tesla-paradisets territorium, kommer det til å forbli slik.

Bompengedalen

På Oslos østkant ser det annerledes ut. En langt større andel av befolkningen bor i leiligheter og økonomien er jevnt over trangere. Mulighetene til å tilpasse seg gjennom å kjøpe kostbare elbiler er betydelig mindre. Derfor er elbil-andelen lavere enn i vestkant-bydelene. Samtidig viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) at det er i bydelene øst i Oslo flest kjører bil til jobb.

Av de nye bomstasjonene som kommer i drift 1. juni, kommer en stor del øst i byen.

På østsiden har det ikke tidligere vært bomring ved bygrensen. Det kommer nå, i tillegg til mange bomstasjoner langs Ring 2 og i området mot Hellerud/Tveita. Dette er altså de områdene i Oslo hvor flest bruker bil til jobb. Oslos østlige bydeler blir rene bompengedalen etter 1. juni.

Det var i områdene øst i Oslo at Arbeiderpartiet hadde størst oppslutning ved sist kommunevalg, med over 50 prosent av stemmene i flere bydeler.

Kan bli katastrofevalg for Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen soler seg i glansen av at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019. For å få sitte som byrådsleder, eller leder av en byregjering som han helst ville kalle det, har han gitt MDG frie tøyler i miljø- og samferdselspolitikken der bilbruk skal bekjempes.

Velstående elbil-eiere på vestkanten og miljø-hipstere i de sentrale bydelene merker ikke mye til ulemper av den bil-fiendtlige politikken. Der er begge grupper vinnere.

De som kommer til å betale så det svir er Raymond Johansens kjernevelgere på østkanten. Disse kjernevelgerne vil få regningene fra over 50 nye bomstasjoner ned i postkassene sine i god tid før kommunevalget. Det er derfor blant Arbeiderpartiets velgere på østkanten potensialet for bompenge-opprør i Oslo ligger.

Foreløpig er det stille før stormen. Når de nye bomstasjonene i Oslo kommer i drift kan det ende med et katastrofevalg for Raymond Johansen og Arbeiderpartiet.