Gå til sidens hovedinnhold

Østensjøbrukere fortsatt fornøyde

Folk i Bydel Østensjø er fortsatt fornøyde med hjemmetjenesten.

ØSTENSJØ: I siste brukerundersøkelse kom Bydel Østensjø på tredje plass i Oslo med 81 poeng generelt sett, og er nok en gang et godt stykke over gjennomsnittet i hovedstaden. 90 prosent av dem som svarte på spørreundersøkelsen er tilfredse med tilbudet de får. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Forbedringsområder

Temaområdene brukermedvirkning, tilgjengelighet og informasjon peker seg ut som de største forbedringsområdene for hjemmetjenesten både i bydelen og for Oslo totalt, selv om bydelen fortsatt ligger over gjennomsnittet i Oslo.

Bydelens hjemmehjelpstjeneste scorer gjennomgående noe lavere enn private leverandører. 10,45 prosent av bydelens hjemmehjelpsbrukere hadde valgt privat leverandør ved utgangen av desember 2008.

Omorganisering

Blant annet på bakgrunn av resultater fra brukerundersøkelsen i 2006 er det gjennomført en større omorganisering i hjemmetjenesten for å blant annet oppnå større stabilitet i tjenesten, større nærhet til brukerne og en mer effektiv tjeneste.

Det er for tidlig å se effekt av omorganiseringen i resultatet av brukerundersøkelsen for 2008. En håper på å se positive resultater av omorganiseringen på disse områdene allerede i neste undersøkelse for 2009, skriver bydelsdirektør Tove Stien i en orientering til bydelspolitikerne.

Den legges frem på neste møte i bydelsutvalget 9. februar.

Informasjon

Avdelingen rehabilitering og omsorg har i 2008 fokusert på informasjon om tjenester til eldre. I forbindelse med bydelsdagene 2008 ble det blant annet satt opp stands på kjøpesentrene og holdt åpent hus på bestillerkontoret for brukere og pårørende, samt åpent hus på eldresentrene. Det ble også delt ut løpesedler med informasjon om omsorgstrappa og bydelens tjenester til eldre.

Bydelsdirektøren mener det er grunn til å være meget tilfreds med resultatene av brukerundersøkelsen også i 2008, som tilsvarer resultatet i 2007. Dette til tross for at undersøkelsen ble gjort rett etter omorganiseringen i hjemmetjenesten, som for mange brukere medførte at de måtte bytte både gruppetilhørighet og primærkontakt.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter