Gå til sidens hovedinnhold

Østensjøvannets venner godtar trasévalget

De føringene som nå ligger for trasévalget bør være tilstrekkelig for at bekkesystemet og grunnvannet ikke påvirkes negativt.

ULSRUD: Dette sier Amund Kveim som er leder i Østensjøvannets venner (ØVV) og har jobbet tett med Hafslund for å finne traseen som fører til færrest mulig miljømessige konsekvenser rundt Østensjøvannet.

Det har ikke vært gehør for å legge traseen i Enebakkveien og da vil denne traseen gi minimal skadevirkning for skogen. Vi kan akseptere dette, selv om det ikke er ideelt, sier Kveim.

Traseen er trukket så langt ut av skogen som mulig og det er også lagt føringer for bruk av fremmed jordsmonn i forhold til uønsket spredning av nye plantearter.

Med det jordsmonnet som er på stedet vil skadene rette seg i løpet av relativt kort tid. Jeg har tro på at dette blir akseptabelt, men vi kommer til å fotfølge prosessen videre, forsikrer Kveim.

Ifølge Kveim stemmer ikke pålene som er satt ned med den endelige traseen.

Dette er med på å skape forvirring. I de fleste områdene vil skogen bli lite berørt. Noen enkelttrær skal tas ned, men jeg er ikke bekymret for skogen, sier han.

Reklame

Hev smaken på grillmaten med disse deilige sausene