Planen inneholder blant annet pengeinsentiver til folk som reiser frivillig. Listen over land som regnes som trygge skal også utvides, slik at flere asylsøkere fra de aktuelle landene kan avvises.

Myndighetene i Wien kunngjorde i januar at Østerrike ikke skal ta imot flere enn 37.500 asylsøkere i år. I fjor kom rundt 90.000.

Listen over trygge land skal utvides til å inkludere Marokko, Algerie, Tunisia, Ghana, Georgia og Mongolia. Alle asylsøknader fra borgere i disse landene skal dermed hurtigbehandles. (©NTB)