Rapporter fra FN og Verdensbanken viser at mer enn halvparten av folk i verden bor i byer og over 1 milliard mennesker bur i slum.

De har dårlig eller ingen tilgang til vann og sanitærforhold. Mange bor ulovlig, og kan bli kastet ut av hjemmene sine når som helst.

De fleste mangler skole og helsetjenester og er stadig utsatt for kriminalitet og overgrep. Det skriver kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding i anledning FNs bosettingsdag – Habitatdagen - i morgen, 5. oktober.

- Hjemløshet er særdeles problematisk for land med små ressurser. Norge har i mange år støttet FNs arbeid med å medvirka til miljøvennlige byer og bosteder til alle, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Hun sier vi i Norge er heldige som har mulighet til å hjelpe de som trenger bosted.

- I Norge er utfordringene små sammenlignet med andre steder i verden, men så lenge ikke alle har et bosted, er vi ennå ikke i mål. Kommunene gjør en god innsats for å gi alle et trygt og godt bosted. Regjeringen har blant annet utvidet bostøtten, sier Kleppa.