Oppdaterte tall for Troms foreligger foreløpig ikke torsdag, men onsdag ble det anslått at 6.800 tonn fisk her har dødd av algen. Dermed har over 12.000 tonn fisk dødd.

Fiskeridirektoratet overvåker situasjonen tett. Informasjonen direktoratet har, tyder på at det er høye konsentrasjoner av algen inn mot ytre del av Ofotfjorden og Rinøya.

Det er ikke meldt om at algene har spredt seg til nye anlegg i Nordland, men det er høy dødelighet på Rinøyvåg, og direktoratet mener man det neste døgnet bør være ekstra oppmerksom på områdene Offersøya-Øksfjorden, samt området vest for Selsøya.

Kan spre seg

I Troms ble det torsdag rapportert om dødelighet ved Sandøy i Vågsfjorden. Det er tatt vannprøver og gjelleprøver for å avklare om dette er relatert til algene. En eventuell oppblomstring her vil kunne spre seg sørover mot Tjøtta i løpet av det neste døgnet.

I Malangen er det registrert dårlig sikt i vannet, og vannprøver viser forekomst av alger, men det er foreløpig ikke klart hvilken type det dreier seg om. Her er det foreløpig ikke rapportert om dødelighet. Det er mye oppdrettsfisk i området, og flere av aktørene her planlegger å flytte fisk.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) beskrev onsdag situasjonen som svært alvorlig.

– Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi heller ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en dyrevelferdsmessig tragedie, sa han til NTB.

Umulig å hindre spredning

Statsråden vil invitere næringen til et møte for å få en gjennomgang av situasjonen og mener det kan være naturlig å drøfte behovet for tiltak.

Algen som nå brer seg, heter Chrysochromulina leadbeaterii og er en vanlig alge langs norskekysten, men kan noen år med en viss type miljøbetingelser få denne typen oppblomstring, som kan være dødelig for fisk. Det har skjedd flere ganger tidligere, blant annet i 1991.

Ifølge Havforskningsinstituttet er det helt umulig for mennesker å hindre spredning. Det som kan stoppe algeoppblomstringen, er storm eller kraftig vind, eller at algen bruker opp det den lever av.