Det er arbeidsmiljølovens krav til hviletid, helgefri og regler for overtid som er brutt, melder NRK. Statskanalen har fått innsyn i og analysert 3.219 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo fra januar til august i år.

Funnene viser blant annet at loven brutt 699 ganger med begrunnelsen om at det var nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp. 453 ganger har ansatte fått for lite hviletid, og 284 ganger har ansatte jobbet mer enn 13 timer per dag – noe som er lovens ordinære grense for overtid.

Les også: 65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013

– For lav bemanning i helgene

Flere ansatte ved de kommunale sykehjemmene i Oslo har jobbet opptil 17,5 timer i strekk.

– De fleste bruddene er utløst av at de ansatte arbeider for mange søndager på rad. Dette skyldes at den faste bemanningen er for lav i helgene, sier direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, til NRK.

Han avviser at sykehjemmene drives uforsvarlig.

– Vi skulle gjerne hatt bedre bemanning for å øke kvaliteten, men vi driver forsvarlig. Brudd oppstår på grunn av måten vi har organisert arbeidstiden på, heller enn at det er for få folk, sier Jagmann.

Les også: Nå må ansatte i Oslo kommune si fra om lovbrudd

Økt risiko for for ulykker

På spørsmål til Arbeidstilsynet om hva de mener om at enkelte har jobbet hele 17,5 timer i strekk på sykehjemmene, sier avdelingsleder Jens Erik Romslo følgende til NRK:

– Som et generelt utgangspunkt vil en arbeidstid over åtte timer gi en økt risiko for ulykker med rundt 50 prosent. Arbeidstid over tolv timer gir en økt risiko på rundt 100 prosent.

– Skal følge loven

Eldrebyråd Robert Steen (Ap) understreker overfor NTB at kommunen skal følge loven og være et godt sted å jobbe.

– Hvert brudd er alvorlig, men det er viktig å huske på to ting. Det er brudd i i underkant av 1 prosent av vaktene. Over 99 prosent av vaktene gjennomføres uten brudd. For det andre har Sykehjemsetaten siden 2013 fått ned antall brudd på arbeidsmiljøloven med 75 prosent, sier Steen.

Arbeidstilsynet og kommunerevisjonen går nå gjennom bruddene. Steen sier det vil gi kommunen oppdatert kunnskap om hvorfor bruddene skjer og hva kommunen må gjøre for å få ned antall brudd.

(©NTB)