OSLO (NTB): 80 personer fikk i fjor til sammen over 73 millioner kroner i erstatning for bivirkninger etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Til sammen har 403 personer meldt inn skader som dreier seg om svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Av de 80 som har fått utbetalt erstatning, er 56 barn og unge og 10 voksne som har fått narkolepsi som følge av vaksinen. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sier erstatningsbeløpet fortsatt kan stige.

Se pressemelding fra Norsk pasientskadeerstatning her

- Vi regner med at det vil bli gitt flere medhold i tiden framover, og det er sikkert at vi kommer til å utbetale enda mer i erstatninger. Mange av disse sakene er ennå ikke ferdigbehandlet når det gjelder å fastsette størrelsen på erstatningsbeløpet, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

94 saker er fortsatt under utredning, mens 222 saker har blitt avslått og 12 saker har blitt henlagt. NPE mottar fortsatt nye erstatningssøknader som gjelder Pandemrix. (©NTB)