Legges beregninger om pensjonsutbetalinger inn i regnestykket, stiger utbetalingene til et sted mellom 152 og 162 millioner kroner, ifølge ulike aviser.

Dagens Næringsliv har regnet ut at Reiten tjener 96,4 millioner kroner i løpet av de åtte årene som Hydro-sjef. Det inkluderer sluttvederlaget på 17,5 millioner kroner, lønn, bonus, andre ytelser, opsjonsgevinst og utbetaling for kjøp av aksjer i 2004.

I gjennomsnitt blir det en årslønn på i overkant av 11 millioner kroner.

DN har ikke tatt for seg pensjonsutbetalinger i sitt regnestykke.

165 millioner kroner

Bergens Tidende skriver at Reitens gullkantede avtale innebærer at hans totale utbetaling fra Hydro siden 2001 minst blir 165 millioner kroner.

Da har avisen tatt med lønn, bonuser, realiserte opsjoner og fremtidige pensjonsinntekter fra Hydro.

I løpet av årene Reiten var generaldirektør i Hydro ble toppsjefens lønn nær doblet og bonusordningen dobbelt så god, skriver avisen.

Gullpensjonist

Aftenposten slår fast at lønn, bonus og opsjonsgevinster fra 2001 til i dag utgjør godt over 70 millioner kroner. I tillegg kommer sluttvederlaget på 17,5 millioner kroner.

En gullkantet pensjonsavtale er verdt et sted mellom 60 og 70 millioner kroner. Det gir samlet lønn og pensjon på 152 – 162 millioner kroner, skriver avisen. Aftenposten har fått en aktuar til å anslå at Reiten får 3-4 millioner kroner i året fra han går av som fullverdig pensjonist som 60-åring. (©NTB)