Gå til sidens hovedinnhold

- Over hele byen har det spredt seg et parkopprør

Kampen om en grønnere hovedstad:

Felles for alle dem som kjemper om bevaring eller opprettelse av et grøntområde er at de opplever lite annet enn ord som støtte fra byrådet.

Av Hallstein Bjercke, førstekandidat til bystyret for Oslo Venstre

Noen steder kjemper aksjonsgrupper for å bevare en park som trues av nedbygging. Andre steder jobber de for å få byrådet til å etablere en park i utviklingsområder som trenger det. Felles for dem alle er at de opplever lite støtte fra byrådet annet enn ord.

På Ensjø har beboeraksjonen samlet seg for å få byrådet til å etablere den parken de ble lovet, og etterlyser handling fra byrådet. På Ekeberg har flere samlet seg i kamp for bevaring av Ekebergsletta som byrådet foreslår å bygge fotballarena i, og på Huseby trues Husebyskogen av byrådets byggeplaner.

Les også

Boligkjøpere føler seg lurt etter å ha ventet 12 år på parkene de ble lovet

På Vaterland jobber Grønland beboerparkering mot skyggelegging av Vaterlandsparken, og har tapt mot byrådet i første runde. Skøyen-beboerne har samlet seg mot byrådets byggeplaner i Bestumkilen og kjemper for å få et åpent grøntområde. På Vålerenga trenger naboene drahjelp fra byrådet mot BaneNor sine planer. I Nydalen har det dannet seg en aksjonsgruppe som jobber for en stor, grønn park i nærområdet sitt, men byrådet er tause.

Park(a)grense

Et slikt parkopprør har vi ikke sett i Oslo tidligere. Den enorme befolkningsveksten de siste tiårene har ført med seg stor utbygging og fortetting mange steder i byen. Kampen om grøntområdene i indre by har vært spesielt hard, og mange midlertidige bygg i parker har blitt så å si permanente.

Dette må bystyret i Oslo ta tak i, for vi har ikke en kvadratmeter å miste av parkareal i denne byen.

Venstre har foreslått en parkagrense etter modell fra Markagrensa. Med dette mener vi et sterkere regulert vern av friområdene, og vi ønsker at det skal være et ris bak speilet som gjør at man ikke bare kan omgå sine egne regler. Målet er å beskytte byens parker og grøntområder fra utbygging.

Les også

- Et slikt opprør har vi ikke sett i Oslo tidligere

Vi ser for oss å innføre et sterkere vern gjennom bestemmelser i kommuneplanen, som innebærer forbud mot bygging i park- og grøntområdene, og en kraftig innstramning på midlertidige anlegg i parkene.

Samtidig vil Venstre innføre prising av alle byens grøntområder, slik at midlertidig bruk koster like mye som det skader. Dette skal avskrekke både kommunen selv og andre fra å foreslå tiltak i parkene.

Byrådet må på banen

Grøntområdene som er under press i Oslo er forskjellige, og hver sak er unik. Etter forslag fra Hanna Marcussen (MDG), og med støtte fra det rødgrønne byrådet, har planer for utbygging på Ekebergsletta allerede blitt fremmet til politisk behandling i bystyret, og vedtak fattes snart. Her står kampen mellom de som ønsker å bevare Ekebergsletta som åpen slette på den ene siden, og byrådet med Ap, SV og MDG på den andre.

Men på Vålerenga og Ensjø trenger de lokale beboerne støtte fra politisk hold i Oslo kommune, og i Nydalen, på Huseby og på Skøyen er det byrådet selv som er problemet.

Les også

Vi bygger park og grønt på Ensjø!

Oslo trenger et byråd som er framoverlent for å sikre byens grøntområder - ikke passive og tause. Hvis byrådet hadde sagt tydelig ifra at Vålerengaparken ikke skal nedbygges, og lagt press på grunneieren som står i veien for Ensjø-parkene, ville det blitt lagt merke til. Hvis de hadde hatt styring på de andre prosessene kunne dette fortsatt latt seg løse.

Byens parker blir viktigere og viktigere når byen vokser, utvikler seg og fortettes. Det er den rollen Venstre ønsker å spille i Oslo-politikken etter valget i høst.

Les også

Vi begynner å bli mektig lei av Hanna Marcussens unnskyldning

Reklame

NÅ: Sjekk de utrolige tilbudene på Spring Friday

Kommentarer til denne saken