Gå til sidens hovedinnhold

Overdekning av barnehager

Ullern bydel kan få overdekning av barnehageplasser i 2009.

ULLERN: Nå må vi begynne å produsere, sa en spøkefull bydelsdirektør, Thor-Even Strømme under siste møtet i bydelsutvalget.

Bydelsadministrasjonen og politikernes egen barnehagegruppe har jobbet hardt for å finne egnede tomter til barnehager. Nå har arbeidet båret frukter.

Det ser ut til at vi går mot full dekning i år og at vi kan få overdekning neste år, sa Strømme i forbindelse med barnehagerapporten.

Bydelspolitikerne mente at man skulle være forsiktige optimister i og med at fødselstallene sjelden stemte med prognosene fra rådhuset. Dessuten var det knyttet noe usikkerhet til de 150 nye private barnehageplassene som er planlagt i henholdsvis Frognerparken, Husebyveien og Skogfaret.

Blant de større kommunale prosjektene som trekker opp antall barnehageplasser er den planlagte barnehagen, Smestad barnehage i Priorveien, som er beregnet med 180 plasser. I tillegg kommer 200 plasser i den midlertidige barnehagen i FO-bygget.

Dette kan vi være stolte av, sa Knut Riis (FrP) i kultur- og oppvekstkomiteen.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping