Av totalt 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene, er samtlige utført av ikke-vestlige innvandrere. Politiet ønsker nå at det satses mer på forebyggende arbeid blant innvandrermenn.

- Traumatiserte
- Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere, og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sier Hanne Kristin Rohde, leder i oslopolitiets vold- og sedelighetsseksjon til NRK.

Hun sier at gjerningsmennene sliter med psykiske problemer og traumer, eller kommer fra en kultur der vold mot kvinner er utbredt. Av de 41 sakene er de fleste gjerningsmennene enten kurdere eller afrikanere.

- Vi ser at flere av de har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner, forteller hun.

Grov vold
Det som kjennetegner overfallsvoldtektene er ofte bruken av grov vold mot ofrene.

Ifølge Rohde kan det dreie seg om alt fra trusler om bruk av kniv til kvelning og utstrakt bruk av slag og spark.

- Vi har eksempler på så grov vold at kvinnene senere, når de beskriver voldtekten, sier at det de mest av alt fryktet for, var sitt eget liv, sier hun til NRK.

- Innfør lukkede asylmottak
Nestleder i FrPs bystyregruppe Mazyar Keshvari synes situasjonen er helt uholdbar.

- Det er på høy tid at regjeringen våkner fra sin dvale og innfører lukkede asylmottak. Gang på gang opplever vi at asylsøkere begår ulike former for grov og svært alvorlig kriminalitet. Alt fra drap, narkotikasalg og voldtekter begås av mennesker som hevder å være forfulgt og som ikke kan sendes ut fordi myndighetene ikke vet deres identitet, sier Keshvari til Nettavisen.

Han vil nå kreve at regjeringen umiddelbart innfører lukkede asylmottak.

- Gjennom lukkede mottak ville borgerne fått betydelig mer trygghet. Vi ville også unngått problematikken rundt at asylsøkere som har fått avslag på søknadene sine forsvinner fra mottak, sier han.