Gå til sidens hovedinnhold

Overgrep på nett er hverdagskriminaliteten vi må prioritere, Vedum

Økningen i antall anmeldelser av overgrep mot barn på nett de siste årene er skremmende, og må prioriteres høyest. Der hvor Vedum vil at politiet skal prioritere sykkeltyverier, vil vi ta overgriperne.

Av justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes meninger.

Kriminaliteten har endret seg radikalt de siste tiårene. De fleste forbrytelser kan i dag gjennomføres både med fysiske og digitale virkemidler. Det er krevende å definere og kjenne omfanget av nettrelatert kriminalitet.

Dette gjelder også overgrep på nett.

National Centre for Missing and Exploited Children i USA har registrert at omfanget av deling av overgrepsmateriale i verden har økt fra om lag én million rapporter i 2010 til nesten 17 millioner i fjor.

Les også: Nordmann siktet for en rekke grove nettovergrep mot barn på Filippinene

Rapporter viser at Europa er vertskap for den største andelen av overgrepsmaterialet. Og det øker. I 2016 sto Europa for halvparten. I fjor sto vi for to tredeler.

Det er en forferdelig utvikling vi er nødt til å stanse.

En lignende utvikling i Norge

Vi ser en lignende utvikling i Norge. Antallet anmeldelser av alle typer seksuallovbrudd økte med over 18 prosent fra 2015 til 2019.

Telenors overgrepsfilter har rundt 10.000 (!) treff om dagen.

Noe av dette skyldes en reell økning i overgrep på internett. Men det er også slik at politiet avdekker flere saker nå enn tidligere. Blant annet er det flere utsatte som anmelder forholdet nå enn tidligere. Så selv om utviklingen er skremmende, så er det bra at vi avdekker det som tidligere foregikk i det skjulte.

Samtidig så ser vi at Trygve Slagsvold Vedum er ute og frykter at politireformen medfører at det Senterpartiet omtaler som «hverdagskriminalitet» blir nedprioritert. Det viser et gammeldags syn på kriminalitet. Dessverre er det slik at overgrep på nett har blitt hverdagskriminalitet.

Les også: Sjokkmåling for Sp

Et gammeldags syn på kriminalitet

Den tradisjonelle vinningskriminaliteten som Vedum vil prioritere bekjempelsen av, har de siste årene gått kraftig ned. Siden starten av 2000-tallet har antall anmeldelser av eiendomstyveri falt med rundt 50 prosent, og antall anmeldelser av eiendomsskade har falt med rundt 20 prosent.

Fra 2004 til 2018 falt andelen som har vært utsatt for tyveri fra 10,5 prosent til fire prosent av befolkningen. Det har også vært en nedgang i befolkningen som har blitt utsatt for eiendomsskade i samme periode.

Så da er spørsmålet hva vi ønsker å løfte høyest?

Vedum vil sikkert si at vi dytter barna foran oss, og til det vil vi si at det skulle bare mangle. Det er en helt annen kriminalitet i dag. Når Sp vil åpne lensmannskontoret noen timer i uken mens folk er på jobb, er det et uttrykk for et gammelt kriminalitetsbilde.

Les også: Vi trenger en dedikert gjeng-enhet

Som mødre skulle vi ønske at vi var tilbake til det kriminalitetsbildet Vedum snakker om, for da var foreldrene våre bekymret for at vi ble utsatt for tyveri.

Digitale overgrepsverktøy

I dag er situasjonen noe annet: I Operasjon Dark Room har Vest politidistrikt jobbet med saker som i prosjektets første år doblet seg i omfang, fra 50 til 100 saker, som gjaldt seksuelt misbruk av minst 300 barn.

Sør-Vest politidistrikt opprettet i januar i fjor Operasjon Spiderweb. I løpet av det første året kom 48 personer i politiets søkelys, hvorav 10 var domfelt for relaterte lovbrudd.

I Operasjon Sandra i Øst polidistrikt ble en gjerningsperson dømt til 16 års fengsel etter å ha begått 473 straffbare forhold over en treårsperiode mot 270 fornærmede mellom ni og femten år.

Dette er groteske eksempler på seksuelle overgrep mot barn og unge på nett. Men vi kan ikke se bort.

Les også: - Politiet må få en klar marsjordre om å prioritere organisert kriminalitet

Barn skal føle seg trygge

Norske barn og unge skal oppleve trygghet i hverdagen - på skole, jobb, hjemme og på nett. Da må vi sørge for at vi har et politi som har det de trenger for å ta de som har gjort det.

Politireformen har allerede bedret politiets forutsetninger på dette feltet - gjennom et løft av etterforskningsfeltet og prioritering av effektiv kriminalitetsforebygging - og gjennom etableringen av et felles straffesaksinntak som i følge riksadvokaten har medført et løft i arbeidet med etteforskning.

Etableringen av Nasjonalt cyberkrimsenter i fjor som politiets spydspiss, vil sammen med politidistriktene sikre en solid innsats på området fremover.

Hvordan barn og unge oppfører seg på nett henger sammen med hvordan de har det utenfor nettet. Ungdoms erfaringer med vold og overgrep viser at de fleste som har vært utsatt for én type vold eller overgrep, også har opplevd andre former for vold eller overgrep.

Les også: Nærpolitireformen gjør politiets jobb i Oslo enda vanskeligere

En prioritert oppgave

Dette må vi prioritere fremover. Regjeringen følger opp i bredt gjennom Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021), og med en nasjonal strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn som vi vil lansere til neste år.

Oppfølging av de som er utsatt for overgrep og forebyggende innsats rettet mot mulige overgripere er også sentrale temaer. Som del av prioriteringen av innsatsen mot vold og overgrep er det også igangsatt arbeid med en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner som skal legges frem i februar 2021.

Å beskytte våre barn er som alle andre grunnleggende og viktige ansvar: det er en jobb hele samfunnet må ta sin del av. Og det er en kriminalitet vi er nødt til å sette aller først, det har denne regjeringen gjort.

Trygve Slagsvold Vedum mener at det er et «lavmål» å påpeke at han ønsker å prioritere annen kriminalitet høyere, men i så fall bør han først og fremst endre politikk.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken