– Systemene vi har for å følge opp bivirkninger gjør det ikke uten videre enkelt å skille mellom de ulike dosene. Men så langt ser det ut til at bivirkningene etter tredje dose er de samme som etter dose en og to, sier overlege ved Legemiddelverket Sigurd Hortemo til Nettavisen.

Moderna og Pfizer, som er de to vaksinene som brukes i Norge, er svært like. Det er likevel noen forskjeller:

– Moderna inneholder mer mRNA per dose og dette kan forklare at bivirkningene mange får helt i starten, som hodepine, smerter og feber er litt vanligere enn hos de som får Pfizer, sier Hortemo til Nettavisen.

Les også: Studie viser liten forsinkelse i menstruasjonen etter koronavaksinering

Hjertebetennelse

En studie FHI har gjort sammen med andre nordiske land viser at bruk av mRNA-vaksiner gir litt økt risiko for hjertebetennelse spesielt hos menn under 30 år og at denne risikoen er litt større hos dem som får Moderna som andre dose.

– Vi understreker derfor igjen vår anbefaling om at ungdommer under 18 år som skal vaksineres får tilbud om Comirnaty (Pfizer) uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose. Menn under 30 år bør også vurdere å velge Comirnaty (Pfizer) når de skal vaksinere seg, har Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet tidligere uttalt til fhi.no.

Til Nettavisen sier Hortemo i Legemiddelverket at de har mottatt mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser.

Les også: Hjertebetennelse skaper bekymring – FHI anbefaler Pfizer for menn under 30 år

– Men når det gjelder menstruasjonsforstyrrelser har vi ikke sett noen forskjell mellom Pfizer og Moderna. FHI har undersøkt dette nærmere i store kohortstudier. FHI har analysert og offentliggjort dataene for kvinner mellom 18 og 30 år. Ved siste menstruasjon før første vaksinedose oppga 7,6 prosent at de hadde hatt kraftigere menstruasjon enn normalt, mens dette tallet økte til 13,6 prosent etter første vaksinedose, sier Hortemo til Nettavisen.

Resultatene fra de andre aldersgruppene er ikke klare enda.

En vekker

– Vi vet ikke hva som er mekanismen bak dette, men vi vet at mange ting kan påvirke menstruasjonen. Blant annet stress, vekttap og trening, så at en kraftig immunrespons kan påvirke menstruasjonen er ikke utenkelig, sier Hortemo.

Så langt er det ingenting som tyder på at menstruasjonsforstyrrelsene påvirker fruktbarheten til kvinnene.

– Moderne medisin har fått kritikk for å være utviklet av menn, for menn, uten at man tenker nok på hvordan det påvirker kvinner. Kan menstruasjonsproblemene være et resultat av dette?

– Jeg tror dette har vært en vekker og jeg vil tro at man ved fremtidig utprøving av vaksiner vil ta med menstruasjonsforstyrrelser på listen over ting man rutinemessig spør om i de kliniske studiene. I utprøvingen av koronavaksinene ble det ikke spurt spesifikt om dette, men jeg antar at man nå vil vurdere det, sier Hortemo til Nettavisen.

Les også: Ny vaksine mot covid-19

Kan stå uten vaksinepass

Kvinner som har opplevd kraftige og vedvarende blødninger etter dose to anbefales av FHI å vente med vaksinasjon til årsaken er undersøkt eller symptomene er gått over. Disse kan risikere å bli stående uten vaksinepass.

– Reglene om at man må ha en oppfriskingsdose hvis det har gått mer enn 270 dager siden siste dose i grunnvaksinasjonsserien for å få et gyldig koronasertifikat, er en regel som er satt av EU og ligger utenfor FHIs kontroll. Vår rolle er å gi gode, faglige anbefalinger for det norske koronavaksinasjonsprogrammet. En del land vil godta test ved innreise i stedet for vaksinasjonssertifikat, men det må den enkelte sjekke på Reopen EU, skriver overlege i FHI Preben Aavitsland i en epost til Nettavisen.

Han sier responsen på tredje dose har vært svært god.

– Allerede har 88 prosent av dem over 65 år tatt tredje dose og så langt har 38 prosent av dem som er 45-64 år fått tredje dose, skriver Aavitsland.

Status torsdag ettermiddag var at 36 prosent av kvinnene (949.242 personer) og 29 prosent av mennene (786.471 personer) har fått tredje dose. Aavitsland sier de ikke har noen indikasjoner på at kvinnene nøler mer.

Aavitsland sier de ikke får flere spørsmål om bivirkninger nå enn tidligere, og at det ligger på omtrent samme nivå.

– Er pfizer og moderna like «populære», eller merker dere at folk helst vi ha en spesifikk vaksine?

– Det varierer mellom kommunene, men jevnt over er Moderna blitt økende populær. Det er fint, for det er en veldig god vaksine, svarer Aavitsland.