- Det er naturlig at denne diskusjonen kommer nå, sier virusforsker og vaksineekspert Gunnveig Grødeland om overlege Trude Basso ved St. Olavs hospital som i Midtnorsk debatt søndag tok til orde for at smitten må få gå sin gang og at myndighetene nå må tørre å gli slipp og la ansvaret for smittevern ligge hos den enkelte.

I sin kronikk skriver Trude Basso og kollega Eli-Anne Emblem Skaug at forholdet til koronapandemien bør normaliseres, at det viktige er å øke kapasiteten i helsevesenet, men at folk flest må innse at de uansett kommer til å bli smittet.

Nettavisen har spurt Gunnveig Grødeland om hennes kommentar.

Grødeland er forsker ved adeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Les også: EMA: Omikron skyver pandemien i retning av å bli en endemisk sykdom

- Vi skal over i den fasen

- Jeg er i utgangspunktet enig. Samfunnet er ikke nå stengt ned fordi viruset er farlig for de fleste av oss som er godt vaksinerte, men fordi helsevesenet sliter med kapasiteten. Vi skal etterhvert over i den fasen Basso beskriver, og det er mulig at vi flere steder i landet er der allerede. Nå er flertallet av oss vaksinerte med to vaksinedoser, og risikogrupper har fått sin tredje. Likevel kan mye smitte sette deler av helsevesenet under et for stort press, så det er derfor viktig at man har muligheten til smittebegrensende tiltak i områder der det er fare for at kapasiteten i helsevesenet overbelastes. Det sagt, skal vi nok snart over i en normalsituasjon der vi ikke tenker på smitten, sier Grødeland og sier dette om en ny fase av epidemien i Norge:

- Ser en årene fremover, er det mest trolige scenariet at risikogruppene får årlig påfyll av vaksine for å beskytte mot alvorlig sykdom, litt tilsvarende det vi nå gjør mot influensa, sier hun.

- Uoversiktlig situasjon

Grødeland understreker at det fortsatt er mye vi ikke vet:

- Det er imidlertid viktig å huske på at det fortsatt er en uoversiktlig situasjon, spesielt internasjonalt, og det kan komme endringer i viruset som krever nye tiltak. Sannsynligheten for dette reduseres etter hvert som vi får enda bedre beskyttelse i befolkningen gjennom en kombinasjon av vaksiner og smitte. I land som Danmark og Norge ser vi jo nå at risikoen forbundet med smitte er såpass liten for de fleste at konsekvensene for pandemien er rimelig overkommelige, såfremt kapasiteten i helsevesenet holder, sier hun til Nettavisen.

EMA: - Nærmere endemisk sykdom

Denne uken meldte EUs legemiddelbyrå EMA at spredningen av omikronvarianten på sikt kan endre situasjonen slik at covid-19 blir en vanlig sykdom samfunnet kan leve med.

- Ingen vet nøyaktig når vi vil være ved enden av tunnelen, men vi kommer dit, sier Marco Cavaleri, som leder arbeidet med vaksinestrategi i byrået.

- Med økningen av immunitet i befolkningen – og med omikron blir det en stor økning i den naturlige immuniteten på toppen av vaksineringen – vil vi raskt bevege oss mot en scenario der vi er nærmere en endemisk sykdom, sier han ifølge NTB.

En endemisk sykdom er en sykdom som er vanlig i en region, og begrepet brukes gjerne som et motstykke til begrepet epidemisk sykdom, der antallet tilfeller stiger raskt i en periode.

EMA understreker likevel at pandemien fortsatt er til stede, og peker på at omikronvarianten forårsaker et kraftig press mot helsevesenet.

Byrået uttrykker også tvil om hvorvidt det vil være nødvendig med en fjerde runde med påfyllingsdoser av vaksine, og sier at stadige repetisjoner av vaksineringen ikke er en bærekraftig strategi, melder NTB.