Arbeidsledigheten i juli (egentlig snitt av juni til august) var 3,3 prosent, ned fra 3,5 prosent i juni. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse.

Sysselsettingen økte fra juni til juli med 4.000 til 2.517.000, viser de sesongjusterte tallene fra SSB. Dette er den høyeste sysselsettingen siden januar 2009.

Sammen med antallet registrerte ledige hos Nav indikerer disse tallene at økningen i arbeidsledigheten, som begynte sommeren 2008, nå kan ha stanset opp.

Påvirker rentemøtet?
Økende sysselsetting og fallende arbeidsledighet vil normalt trekke i retning av høyere rente.

Det åpenbare spørsmålet blir om dagens jobbtall vil påvirker Norges Banks rentebeslutning, som kommer i ettermidag.

Kommentarer fra meglerhusenes makroøkonomer bekrefter at tallene var sterkere enn ventet, men den generelle oppfatningen er likevel at det ikke vil gjøre at Norges Bank hever renten nå.

- Sterkere
Erik Bruce i Nordea skriver i en kort kommentar at man skal ta SSB-tallene med en klype salt, men at det er verdt å merke seg at trenden er sterkere enn det som ligger i Norges Banks anslag.

- Norges Bank hadde ventet at arbeidsledigheten ville øke gjennom året og nå en topp på 3,75 prosent på slutten av året, skriver Bruce, som legger til at en tendens til flat eller fallende sysselsetting på begynnelsen av året har snudd klart oppover de siste tre månedene.

Han tror ikke dagens jobbtall vil ha stor innflytelse på hovedkonklusjonen etter dagens rentemøte, men at tallene vil påvirke den neste pengepolitiske rapporten, som kommer i oktober. Her vil sentralbanken indikere den sannsynlige renteutviklingen fremover.

- Hvis arbeidsledigheten forblir på dagens nivå, vil arbeidsmarkedsutviklingen trekke i retning av en tidligere økning, skriver Bruce, som likevel minner om at inflasjonen har vært lav i det siste.

- Neppe særlig innvirkning
DnB Nor Markets gir uttrykk for det samme:

- Sysselsettingsutviklingen er på den sterke siden av Norges Banks anslag. Likevel vil juli-tallene neppe ha særlig innvirkning på dagens rentebeslutning (hvor vi venter at styringsrenten holdes uendret på 2 prosent), men tallene peker isolert sett mot en noe raskere renteoppgang, skriver Anders Grøn Kjelsrud i DnB NOR Markets.

DnB Nor Markets skriver at sysselsettingsveksten de tre siste månedene rimer dårlig med aktivitetsutviklingen vi ellers ser for økonomien, og analytikerne tror neppe sysselsettingen vil stige like sterkt fremover og med et økende tilsig av nye arbeidssøkende vil dette kunne føre til en høyere ledighetsrate.

Shakeb Syed i Handelsbanken Capital Markets skriver også at utviklingen i sysselsettingen de siste månedene har vært overraskende positiv, men heller ikke han tror arbeidsmarkedstallene alene vil endre Norges Banks holdning i dag.

Rentemeldingen kommer klokken 14. Styringsrenten er nå på 2,0 prosent. Der har den ligget siden mai. I juni i fjor senket Norges Bank renten til en bunn på 1,25 prosent, før banken begynte en gradvis opptur i oktober i fjor.

Null i USA
Tirsdag ble det klart at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve holder sin styringsrente uendret i intervallet 0 til 0,25 prosent.

I den medfølgende meldingen uttrykte den amerikanske sentralbanken bekymring for at prisveksten kan bli for lav og slå over i deflasjon. Det signaliseres tydelig at renten vil bli holdt ekstremt lavt lenge.

Les mer: Dollarfall etter rentemelding

Dersom du vil ha beskjed om hva Gjedrem gjør med renten på slaget klokken 14, kan du få rentedommen på sms – gjennom NA24s nyhetsvarsel. I så fall sender du: NA24 START til 2242 (kr 4 per melding).

Les flere saker på NA24