Covid-19 har blitt historiens kanskje mest omtalte sykdom, og hele verden er i alarmberedskap. Viruset som forårsaker sykdommen heter SARS-CoV-2.

Sykdommen kan være vanskelig å selvdiagnostisere, fordi den har en god del symptomer som ligger tett opp mot både influensa og vanlig forkjølelse.

Symptomene er heller ikke like for alle som er smittet. Mange av de som blir smittet av viruset utvikler heller aldri noen symptomer.

Les siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

Inkubasjonstid

Tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer, inkubasjonstiden, er i følge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Les også: Første norske korona-studie: Én ting overrasker forskerne

Vanligste symptomer

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er de vanligste symptomene på sykdommen:

 • Feber
 • Trøtthets/sykhetsfølelse
 • Tørrhoste

Det medisinske oppslagsverket Norsk helseinformatikk (NHI) trekker også frem følgende symptomer som vanlige:

 • Tung pust
 • Muskelsmerter

Disse symptomene begynner som regel mildt og kan forverre seg over tid.

Omikron-symptomer

Hva om du er vaksinert og blir smittet med omikron?

Sår hals og litt rennende nese er kanskje de vanligste symptomene, skriver forskning.no.

I tillegg er nysing og hosting svært vanlig. Noen blir sliten, og noen får feber. Som nettstedet skriver: «Mange kan tro at det de opplever bare er en helt vanlig forkjølelse.»

Andre symptomer

Både WHO og Norsk helseinformatikk (NHI) melder også om en rekke andre symptomer som man kan få ved koronasmitte:

 • Slimhoste
 • Blodig opphostet slim
 • Frysninger
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Frostanfall
 • Uvelhet
 • Diaré
 • Smerter korsryggen kan også være et symptom.

WHO melder at de aller fleste som får sykdommen ikke trenger noen behandling, men for noen utvikler covid-19 seg med et langt mer alvorlig sykdomsforløp.

Alvorlige symptomer

Ifølge Norsk helseinformatikk er dette symptomer på et alvorlig forløp:

 • Tung pust ved anstrengelser - etterhvert også ved hvile
 • Brystsmerter
 • Åndenød som krever oksygentilførsel
 • Alvorlig lungesvikt som kan føre til død

Smaks- og luktesans påvirkes hos mange

Av symptomene som ikke står på noen offisielle symptomlister, men som det har blitt rapportert om, er at lukt og smak kan påvirkes.

- Nesten alle smittede vi intervjuet, og dette gjelder vel to tredjedeler, beskrev tap av lukt og smak som varte i flere dager. Det gikk så langt at en mor ikke kunne lukte bleien til barnet sitt, sier Hendrik Streeck, professor ved institutt for virologi ved Bonn Universitetssykehus, til den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Les også: – Vi har oppdaget nye symptomer på korona

Akutte magesmerter kan være covid-19

Oslo universitetssykehus har de siste ukene behandlet flere pasienter med magesmerter som viser seg å ha covid-19. Erfaringene har ført til endringer i rutinene ved sykehuset, melder Tiddsskriftet til Den norske legeforeningen.

Fere pasienter med magesmerter og smerter i nedre del av buken har vært til behandling. Pasientene har fortalt om nedsatt matlyst, kvalme og oppkast og noen også diare. Alle ble utredet med CT, og bildene viste typiske funn i lungene for covid-19.

– På bakgrunn av vår erfaring så langt har vi endret rutinene ved avdeling for gastro- og barnekirurgi. Alle pasienter med uavklarte smerter i øvre del av buken og alle med magesmerter med samtidig feber, behandles som dråpesmitte inntil prøvesvar for covid-19 foreligger, sier Hilde Bastøe Sellevoll, som er lege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Øyekatarr kan forekomme

Det har også kommet rapporter om at en mulig bivirkning av korona-smitte kan være øyekatarr, også kjent som konjunktivitt. Dette er en ufarlig infeksjon i øyet.

En studie fra Kina viste at rundt 1 av 30 smittede i Kina hadde konjunktivitt.

Les også: Advarer alle øyeleger i USA om nytt covid-19-symptom

- Konjunktivitt ses ofte ved øvre luftveisinfeksjoner forårsaket av ulike virus, og er et uspesifikt symptom som kan skyldes selve viruset eller at tårekanalene er blokkerte på grunn av infeksjon i neseslimhinnene. Det er derfor ikke overraskende om det også kan ses hos noen pasienter med covid-19, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Avdeling for smittevern og vaksine på FHI til Nettavisen.

Hudutslett kan være symptom

Det forskes for tiden også på om hudutslett kan være et symptom korona. Ifølge flere mindre studier kan røde prikker og utslett være et tegn på virusinfeksjon.

- De fleste hadde rødt utslett, noen få hadde elveblest og en hadde vannkoppeliknende hudutslett. Hudforandringene opphørte etter noen dager og det så ikke ut til å være noen sammenheng mellom utslettet og sykdommens alvorlighetsgrad, forklarer hudlege Thomas Nordal til NRK.

Hudleger i USA har også rapportert om flere pasienter, som har testet positivt, med frostskade-liknende problemer, ifølge ABC News.

De har foreslått at huden kan virke som et «vindu», som forteller om problemene koronaviruset fører til inne i kroppen.

Barn får milde korona-symptomer

Det aller meste tyder på at barn slipper unna det aller verste sykdomsforløpet.

Flertallet av barn som blir smittet av korona-viruset, opplever fra milde til moderate symptomer, selv om en liten prosentandel får alvorlige komplikasjoner, viser en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics mandag, ifølge NBC News.

En studie tyder på at 94 prosent av barn slipper unna enten uten symptomer eller med milde symptomer.

Les også: Studie: De fleste barn får milde korona-symptomer, men noen blir alvorlig syke

Leger advarer om økt fare for blodpropp

Det kommer frem i en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening, ved spesialist Anders Tveita ved Bærum Sykehus.

– Det kan virke som viruset setter i gang en immunrespons som igjen setter i gang en kjedereaksjon som gir blodproppdannelse. Hvordan dette skjer, vet man ikke enda, skriver tidsskriftet i omtalen av forskningsartikkelen.

Symptomene på blodpropp i lungene, lungeembolisme, er svært like symptomene på koronasmitte med brystsmerter, tørrhoste, høy puls og feber. I artikkelen vises det også til at man blant 184 nederlandske covid-19-pasienter fant blodpropp hos 27 prosent og at av disse igjen hadde 25 pasienter utviklet lungeembolisme, melder NTB.